Een getal heeft een bepaalde waarde en is opgebouwd uit één of meer cijfers. Dat wat je al uit vorige hoofdstukken weet. De waarde van een getal is ook met woorden aan te geven. Of met een combinatie van cijfers en woorden kleiner te schrijven.

Zo is 16 000 000 kleiner te schrijven als 16 miljoen of voluit met woorden als zestien miljoen. Het cijfer 6 heeft hier een getalwaarde van 6 miljoen.

Voor de leesbaarheid wordt tussen de duizendtallen vaak een spatie of een punt geplaatst. Verwissel de punt niet met een komma.

Oefenen: getalwaarden

 

Getallenreeksen

Je ziet hieronder twee reeksen met getallen. Voor de leesbaarheid zijn de duizendtallen gescheiden door een spatie. En zijn er verbindingsstreepjes (-) gebruikt.

Bij de oplopende getallenreeks wordt de getalwaarde steeds groter; en bij de aflopende reeks steeds kleiner.

 

Getallenreeks: oplopende waarden

 • 1 = één
 • 10 = tien
 • 100 = honderd
 • 1 000 = duizend
 • 1 000 000 = miljoen ( zes nullen)
 • 1 000 000 000 = miljard ( negen nullen )
 • 1 000 000 000 000 = biljoen ( twaalf nullen )
 • 1 000 000 000 000 000 = biljard ( vijftien nullen )

 

Getallenreeks: aflopende waarden

 • 1 = één
 • 0,1 = één-tiende
 • 0,01 = één-honderdste
 • 0,001 = één-duizendste
 • 0,000 001 = één-miljoenste ( zes nullen)
 • 0,000 000 001 = één-miljardste ( negen nullen )
 • 0,000 000 000 001 = één-biljoenste ( twaalf nullen )
 • 0,000 000 000 000 001 = één-biljardste ( vijftien nullen )

 

Taalkundig is een verbindingsstreepje niet nodig of zelfs fout.

 

Hoeveel bomen nodig?

Volgens Zwitserse wetenschappers zijn duizend miljard bomen nodig om de klimaatverandering aan te pakken.

Vraag: Wat is een andere benaming voor duizend miljard? Is dat 1 biljoen of 1 biljard?

(Antwoord: 1 biljoen)

 

Foute schrijfwijze

Let op: het rangtelwoord zestiende (waarde 0,6) mag je niet schrijven als 16e !

 

Ezelsbruggetje

Handig om te onthouden

Het totaal aantal nullen van 100 (honderd) en van 0,01 (éénhonderdste) is gelijk.
Zo heeft 1 000 000 (éénmiljoen) evenveel nullen als 0,000 001 (éénmiljoenste).

Ga na dat dit voor de twee getallenreeksen hierboven geldt.

 

Voorbeelden opbouw getallen

Vaak worden getallen gesplitst in kleinere eenheden om er gemakkelijker mee te kunnen rekenen.

Splitsen van getallen

 • 5 700 300 = 5 x 1 000 000 + 7 x 100 000 + 3 x 100
 • 60 750 = 6 x 10 000 + 7 x 100 + 5 x 10
 • 60 750 = 60 x 1 000 + 75 x 10
 • 1 462 = 1 x 1 000 + 4 x 100 + 6 x 10 + 2 x 1
 • 4,71 = 4 x 1 + 7 x 0,1 + 1 x 0,01

 

Een getal is opgebouwd uit de cijfers 0 tot en met 9. De plaats bepaalt de waarde.

 

Getallen in woorden schrijven

In tekst worden getallen vaak met woorden beschreven.

 • 0 = nul
 • 19 = negen-tien
 • 115 = honderd-en-vijftien of honderd-vijftien
 • 124 = honderd-vier-en-twintig
 • 4 702 = vier-duizend-zeven-honderd-en-twee of zeven-en-veertig-honderd-en-twee
 • 11 400 = elf-duizend-vier-honderd
 • 100 000 = honderd-duizend
 • 123 000 = honderd-drie-en-twintig-duizend
 • 10 000 000 = tien-miljoen, tien miljoen of tienmiljoen (deze schrijfwijzes komen voor)

 

In teksten worden getallen bij voorkeur aan elkaar geschreven.

 

Grote getallen kleiner schrijven

Voor de leesbaarheid worden getallen vaak kleiner geschreven.

 • 324 000 = 324 duizend
 • 700 000 = 0,7 miljoen
 • 13 700 000 = 13,7 miljoen
 • 6 230 000 000 = 6,23 miljard

 

Leesbaarheid getallen

Voor de leesbaarheid van hele kleine en hele grote getallen, wordt er vaak tussen de duizendtallen een spatie of een punt geplaatst. Je telt van rechts naar links. 

Bijvoorbeeld: 6500747 = 6 500 747 = 6.500.747 en zo is 1024,4 = 1 024,4 = 1.024,4.  

Bij het invullen accepteert MijnRekensite niet overal een spatie of een punt om de duizendtallen te scheiden. Aangegeven is daar waar dat wel kan.

Het programma geeft aan als iets niet goed is ingevoerd.

 

Kommagetallen, punten en komma's

Haal de punt (.) en de komma (,) niet door elkaar. De komma wordt hier gebruikt om een kommagetal ofwel een decimaal getal mee aan te geven. In Engelstalige landen is dat precies andersom.

Bij rekenmachines is dat vaak ook het geval. Staat in het display  5,600,781.2  dan wordt daar het getal 5.600.781,2 mee bedoeld.

 

Haal de punt en de komma niet door elkaar. Dat kan leiden tot fouten.

 

Bij de centrale digitale rekentoets (vo) werd in het verleden een punt automatisch omgezet in een komma. 1.700 wordt dan 1,700. Dus let altijd goed op om te kijken wat je precies moet invullen. Gebruik niet blindelings punten of spaties om de duizendtallen aan te geven.

 

Wees duidelijk

Het benoemen van aantallen is soms een aanleiding voor een misverstand.

Voorbeelden:

 • Bij een aantal van 95 leden van een vereniging heb je het niet over honderden, maar over tientallen leden.
 • Bij 8.400 heb je het niet over honderden of tienduizenden inwoners, maar over duizenden inwoners.

 

Miljard in het Engels (verdieping)

Let op! 1 miljard in het Nederlands is gelijk aan in 1 billion in het Engels. Dus de waarde van 1 billion mag je NIET vertalen als 1 biljoen in het Nederlands. 

Nederlands Engels Waarde
1 miljard 1 billion 1.000.000.000
1 biljoen 1 trillion 1.000.000.000.000

 

 

© 2012 - 2024 MijnRekensite.nl