Algemeen

Sanders EWT, hierna te noemen EWT, verleent je (u) toegang tot www.MijnRekensite.nl ("de Website") en verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Deze privacyverklaring gaat over het beheer en de bescherming van je persoonsgegevens.

De privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens, afhankelijk van jouw situatie, die EWT verwerkt.

Persoonsgegevens die je zelf verstrekt:

- Inloggegevens profiel 
- Naam
- Geslacht (aanhef)
- E-mailadres
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Bestelgegevens (licentie + order id)
- Betaalgegevens (betaalwijze + bankrekeningnummer)

Technisch:

- Gegevens over jouw activiteiten op de Website
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type

Afhankelijk van de situatie wil zeggen, dat er een verschil is tussen een enkele en een groepslicentie. Of voor een andere dienst. Voor een groepslicentie zijn meer persoonsgegevens nodig om het oefenen op de Website mogelijk te maken.

Voor een deel zijn de bezoekers van de Website jonger dan 16 jaar. Zij hebben uitdrukkelijk toestemming van hun ouders, voogd of een andere wettelijke vertegenwoordiger nodig. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan actief betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen op de Website.

Wij adviseren om na afloop van de door ons verleende dienst(en), voor zover van toepassing, de oefenresultaten te verwijderen en de inloggegevens te resetten.   

 

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt

EWT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken
- Om gebruik te maken van onze diensten (rekenen oefenen)
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen e-mailen of bellen als dit nodig is
- Je te informeren over onze diensten
- Vanwege wettelijke verplichtingen
- Het monitoren van de Website

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Maximaal 24 maand: alle data wordt uit Mijn Score en Mijn Activiteiten verwijderd *
- Maximaal 48 maand: jouw Account wordt geanonimiseerd / verwijderd *
- Minimaal 7 jaar: wordt data bewaard in geval van wettelijke verplichtingen

* Gerekend vanaf je laatste activiteiten op de Website.

Dit kan inhouden dat er opnieuw een profiel aangemaakt moet worden om te oefenen. 

Delen van persoonsgegevens met derden

EWT verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De bedrijven die jouw gegevens in onze opdracht verwerken, zijn (worden) zorgvuldig gekozen.

De hostingpartij is gekozen op basis van beveiliging en vertrouwen. De betaling van een enkele licentie wordt veilig afgehandeld door een gecertificeerd payment service provider (PSP). Deze hebben een verwerkersovereenkomst / privacyverklaring op hun website opgenomen. De betaling van een groepslicentie gebeurt rechtstreeks per overboeking bij uw eigen bank.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op de Website worden alleen technische en functionele cookies (sessies) gebruikt. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking en het monitoren van de Website en jouw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw instellingen. Alle (beperkte) informatie die op jouw computer, tablet of smartphone is opgeslagen, is via de instellingen van je browser eenvoudig te verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan ook een wettelijke vertegenwoordiger zijn. Voor zover dit niet mogelijk is op de Website, kun je een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens aanvragen. Of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens in te dienen en te sturen naar ons e-mailadres.

In Mijn Account beheer je jouw profielgegevens. De scores en andere persoonlijke data zijn eenvoudig te verwijderen. Voor scholen is er de mogelijkheid om de inloggegevens van leerlingen te anonimiseren door deze te resetten.

 

Hoe wij persoonsgegevens beheren en beveiligen

EWT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er worden on- en offline adequate beveiligingstechnieken gebruikt die beantwoorden aan de laatste stand van de techniek. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

 

Overig

De inhoud van deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien dit gewenst is. Deze is voor het laatst bijgewerkt op 22 januari 2021.