Algemeen

Sanders EWT, hierna te noemen EWT, verleent je (u) toegang tot www.MijnRekensite.nl ("de Website") en verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Dit privacystatement (privacyverklaring) gaat over het beleid, beheer en de bescherming van je persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens, afhankelijk van de situatie, die EWT verwerkt.

Persoonsgegevens die je zelf verstrekt:

- Inloggegevens profiel 
- Naam
- Geslacht (aanhef)
- E-mailadres
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Bestelgegevens (licentie + order id)
- Betaalgegevens (betaalwijze + bankrekeningnummer)

Technisch:

- Gegevens over je activiteiten op de Website
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type

Afhankelijk van de situatie wil zeggen, dat er een verschil is tussen een enkele en een groepslicentie. Of voor een andere dienst. Voor een groepslicentie zijn meer persoonsgegevens nodig, dan voor een enkele licentie om het oefenen op de Website mogelijk te maken.

Voor een deel zijn de bezoekers van de Website jonger dan 16 jaar. Zij hebben uitdrukkelijk toestemming van hun ouders, voogd of een andere wettelijke vertegenwoordiger nodig. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan actief betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen op de Website.

Wij adviseren om na afloop van de door ons verleende dienst(en), voor zover van toepassing, de oefenresultaten te verwijderen en de inloggegevens te resetten.   

 

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt

EWT verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken
- Om gebruik te maken van onze diensten (rekenen oefenen)
- Het afhandelen van je betaling
- Je te kunnen e-mailen of bellen als dit nodig is
- Je te informeren over onze diensten
- Vanwege wettelijke verplichtingen
- Het monitoren van de Website

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Maximaal 4 jaar: alle data wordt uit Mijn Score en Mijn Activiteiten verwijderd *
- Maximaal 5 jaar: je Account wordt geanonimiseerd / verwijderd *
- Minimaal 7 jaar: wordt data bewaard in geval van wettelijke verplichtingen

* Gerekend vanaf je laatste activiteiten op de Website.

Dit kan inhouden dat er opnieuw een account aangemaakt moet worden om te oefenen. 

Delen van persoonsgegevens met derden

EWT verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De bedrijven die je gegevens in onze opdracht verwerken, zijn (worden) zorgvuldig gekozen.

De hostingpartij is gekozen op basis van beveiliging en vertrouwen. De betaling van een enkele licentie werd voor 7 maart 2024 veilig afgehandeld door een gecertificeerd payment service provider (PSP). Beiden hebben een verwerkersovereenkomst / privacyverklaring op hun website opgenomen. De betaling van een enkele- als van een groepslicentie gebeurt rechtstreeks per overboeking bij uw eigen bank. U ontvangt daarvoor een factuur.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op de Website worden alleen technische en functionele cookies (sessies) gebruikt. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking en het monitoren van de Website en je gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je instellingen. Alle (beperkte) informatie die op je computer, tablet of smartphone is opgeslagen, is via de instellingen van je browser eenvoudig te verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan ook een wettelijke vertegenwoordiger zijn. Voor zover dit niet mogelijk is op de Website, kun je een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens aanvragen. Of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens in te dienen en te sturen naar ons e-mailadres.

Als aanvulling op het vorige, voor de Website houdt dit onder meer in:

Je beheert in Mijn Account je profielgegevens. De scores en andere persoonlijke data zijn eenvoudig zelf te verwijderen. Voor scholen is er de mogelijkheid om de inloggegevens van leerlingen te anonimiseren door deze te resetten. Voor het volledig verwijderen van je account maak je een verzoek aan tot verwijderen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beheren en beveiligen

EWT neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er worden zowel online als offline adequate beveiligingstechnieken gebruikt die beantwoorden aan de laatste stand van de techniek. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

 

Overig

De inhoud van deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien dit gewenst is. Deze is voor het laatst bijgewerkt op 12 maart 2024.