Tegenwoordig rekenen we met het metrieke stelsel om overal op de wereld dezelfde maat (maten) te nemen.

Het voorvoegsel wordt vóór de standaardmaat geplaatst. Samen vormen deze de eenheid. Bijvoorbeeld een lengte-eenheid als maat van de afstand. Het voorvoegsel geeft de grootte van de maat aan.

De voorvoegsels geordend van groot naar klein zijn: k-h-da-m-d-c-m 

 

Inleiding

Voor het meten van bijvoorbeeld afstand, oppervlakte, inhoud, gewicht en tijd worden standaardmaten gebruikt. Dit systeem van maten en eenheden wordt het metrieke stelsel genoemd. Dit stelsel van eenheden is in de tijd van Napoleon ingevoerd. Voor die tijd was er een grote wirwar aan maten, die per land of streek verschillend waren. Een reden voor het ontstaan van vele misverstanden.

 

Voorvoegsels

Het voorvoegsel geeft de grootte van de standaardmaat aan. Bijvoorbeeld de hecto, afgekort tot h, heeft een waarde van 100.

In de figuur hieronder zijn de verschillende voorvoegsels op de trap van boven naar beneden van 'groot naar klein' geplaatst. De stapgrootte is een factor 10.

 

 

Figuur 1

De stapgrootte tussen de voorvoegsels op de trap is een factor 10. Bij de waarde 1 hoort (uiteraard) geen voorvoegsel.

In de figuur is bijvoorbeeld te zien dat de kilo een waarde heeft van 1000 en de deca een waarde van 10.

 

 

 

 

Zo is 2 kilometer gelijk aan 2000 meter. De kilo is het voorvoegsel en de meter is de standaardmaat voor de lengte. De kilometer afgekort tot km is een lengte-eenheid. De km is 1000 keer zo groot als de m. In het volgende hoofdstuk leer je daar meer over. 

 

Overzichtstabel

Tabel 1

Veel gebruikte voorvoegsels zijn:

k   = kilo = 1000 ( duizend )

h   = hecto = 100 ( honderd )

da = deca = 10 ( tien )

d   = deci = 1/10 = 0,1 ( ééntiende )

c   = centi = 1/100 = 0,01 ( éénhonderdste )

m  = milli = 1/1000 = 0,001 ( éénduizendste )

 

Voorbeeld voorvoegsels van lengte-eenheden *

1 km = 1000 m; 1 hm = 100 m en 1 dam = 10 m

1 dm = 0,1 m; 1 cm = 0,01 m en 1 mm = 0,001 m

 

* Naast de lengte-eenheden kennen we oppervlakte-eenheden en inhouds-eenheden. Deze worden uitgebreid behandeld.

 

© 2017 MijnRekensite.nl