Tegenwoordig rekenen we met het metrieke stelsel om overal op de wereld hetzelfde systeem van maten te gebruiken.

Het voorvoegsel wordt vóór de standaardmaat geplaatst. Deze geven samen de grootte van een maat aan. Een maat wordt uitgedrukt in een maateenheid. Bijvoorbeeld in een lengte-eenheid als maat voor de lengte.

Het voorvoegsel geeft dus de grootte van een maat aan. Daarover in de volgende hoofdstukken meer.

De voorvoegsels geordend van groot naar klein zijn: k - h - da - m - d - c - m

Oefenen: voorvoegsels

 

Over maten

Het door ons gebruikte systeem van maten en eenheden wordt het metrieke stelsel genoemd. Dit stelsel van internationale eenheden (SI-stelsel) is in de tijd van Napoleon ingevoerd. Voor die tijd was er een grote wirwar aan maten, die per streek of land verschillend waren. Een reden voor het ontstaan van vele misverstanden in het verleden.

De basiseenheden van het metrieke stelsel zijn de kilogram, de meter en de seconde. Al de (standaard) maten zijn daarvan afgeleid.

Het voorvoegsel wordt voor de standaardmaat geplaatst en geeft de grootte van een maat aan. Deze kan kleiner of groter zijn dan de standaardmaat.

De groothedenlengte, oppervlakte, inhoud, gewicht en tijd worden in een maateenheid uitgedrukt.

Om de maat te kunnen meten worden meetinstrumenten gebruikt zoals een: liniaal, rolmaat, meetlint, maatbeker, weegschaal of een digitale klok.

 

Voorvoegsels

Het voorvoegsel geeft samen met de standaardmaat de grootte van een maat aan.

In de volgende hoofdstukken leer je over de veel toegepaste standaardmaten. Maar eerst moet je nog weten wat de waarden van de voorvoegsels zijn.

In de figuur hieronder zijn bekende voorvoegsels op de trap van boven naar beneden van 'groot-naar-klein' geplaatst. Je ziet bijvoorbeeld dat de hecto, afgekort tot h, een waarde heeft van 100.

 

Figuur 1: voorvoegsels

voorvoegsels eenheden

 

In de figuur is te zien dat de milli een waarde heeft van 0,001 en de kilo een waarde van 1000.

De stapgrootte tussen de voorvoegsels op de trap is een factor 10.

Bij de waarde 1 hoort (uiteraard) geen voorvoegsel.

De stapgrootte tussen de treden op de trap is een factor 10. Dit is het getal waarmee je steeds vermenigvuldigt of deelt bij het omhoog of omlaag gaan op de trap.

De kilo met een waarde van duizend staat bovenaan de trap. De waarde van de hecto vind je door 1000 te delen door 10. De hecto heeft dus een waarde van honderd. En van hecto naar deca deel je opnieuw door 10. Enzovoort. Bij het omhoog gaan op de trap vermenigvuldig je steeds met een factor 10.

 

Een toepassing

Zo is 2 kilometer gelijk aan 2000 meter. Eén kilo staat namelijk voor een waarde van 1000. De kilo is het voorvoegsel en de meter is de standaardmaat voor de lengte.

De kilometer afgekort tot km is een lengte-eenheid. Een kilometer is duizend keer zo groot als een meter.

Het voorvoegsel gebruik je dus om de grootte van een maat aan te geven.

 

Het voorvoegsel geeft de grootte van een maat aan.

 

Overzichtstabel

In de tabel hieronder zie je de verkorte schrijfwijzes en namen van veel gebruikte voorvoegsels en de bijbehorende waarden. Bijvoorbeeld de m staat voor milli en heeft een waarde van éénduizendste.

Deze tabel moet je kennen om de voorvoegsels juist te kunnen toepassen.

 

Tabel 1: voorvoegsels

Veel gebruikte voorvoegsels

k kilo duizend 1000
h hecto honderd 100
da deca tien 10
d deci ééntiende 1/10 = 0,1
c centi éénhonderdste 1/100 = 0,01
m milli éénduizendste 1/1000 = 0,001

 

Herleid

Het voorbeeld hieronder loopt alvast vooruit op het volgende hoofdstuk over lengte-eenheden. De letter m (na het voorvoegsel) is het symbool voor meter. Ga na of je de waarden al kunt herleiden.

Voorvoegsels van lengte-eenheden:

1 km = 1000 m; 1 hm = 100 m en 1 dam = 10 m

1 dm = 0,1 m; 1 cm = 0,01 m en 1 mm = 0,001 m

 

Naast de lengte-eenheden kennen we nog andere maateenheden, zoals de oppervlakte-eenheden en de inhouds-eenheden.

De meest bekende voorvoegsels en eenheden worden op MijnRekensite behandeld.

 

© 2012 - 2024 MijnRekensite.nl