Eerder al heb je bij kolomrekenen kennis gemaakt met optellen en aftrekken. Hier leer je om kolomsgewijs te vermenigvuldigen

Er zijn verschillende manieren om keersommen kolomsgewijs uit te rekenen. Bij de oefeningen vind je deze terug. Eerst leer je kolomrekenen op de moderne manier en daarna op de traditionele manier.

Met welke manier ben je al bekend?

Oefenen: vermenigvuldigen

 

Inleiding

De werkwijze bij kolomsgewijs vermenigvuldigen komt voor een groot deel overeen met wat je al eerder hebt geleerd over kolomrekenen. De getallen worden gesplitst en netjes onder elkaar geplaatst.

 

Modern en traditioneel kolomrekenen

Bij de moderne manieren 1 en 2 vermenigvuldig je de eenheden met de eenheden, de eenheden met de tientallen, de tientallen met de tientallen, enzovoort. Daarna tel je al de resultaten bij elkaar op.

Beide manieren verschillen van elkaar in de omgekeerde volgorde van de te nemen stappen. De werkwijze is verder hetzelfde.

Reken je op de traditionele manier dan werk je met onthouden. Deze aanpak bespaart je (veel) schrijfwerk.

 

Je leert door te doen.

 

Tip:

Misschien allemaal best lastig. Bekijk daarom de voorbeelden goed. Loop deze stap voor stap na. Dan zie je dat het uiteindelijk met wat oefening goed te doen is.

 

I. Vermenigvuldigen op manier 1 en manier 2

Hieronder maken we de vermenigvuldiging 27 x 45 = ? Het kleinere getal plaatsen we voor het gemak onder. Vervolgens wordt er van links naar rechts gewerkt. De eerste stap is 20 x 40 = 800. De tweede stap is 20 x 5 = 100. Enzovoort. 

In het volgende voorbeeld werken we van rechts naar links. Dus precies anders om. 

 

Vermenigvuldigen: Manier 1
Je werkt van links naar rechts, van groot naar klein.
 opgave    stappenplan
45        stap 1  20 x 40 = 800 opschrijven
27        stap 2  20 x 5 = 100 opschrijven
------  x      stap 3  7 x 40 = 280 opschrijven
800    (= 20 x 40 )    stap 4  7 x 5 = 35 opschrijven
100    (= 20 x 5 )    stap 5  800 + 100 + 280 + 35 = 1215 opschrijven
280    (= 7 x 40 )      
35    (= 7 x 5 )      
------  +        
1215          

 

Vermenigvuldigen: Manier 2
Je werkt van rechts naar links, van klein naar groot.
 opgave    stappenplan
45        stap 1  7 x 5 = 35 opschrijven
27        stap 2  7 x 40 = 280 opschrijven
------  x      stap 3  20 x 5 = 100 opschrijven
35    (= 7 x 5 )    stap 4  20 x 40 = 800 opschrijven
280    (= 7 x 40 )    stap 5  35 + 280 + 100 + 800 = 1215 opschrijven
100    (= 20 x 5 )      
800    (= 20 x 40 )      
------  +        
1215          

 

 

II. Traditioneel vermenigvuldigen

Je werkt met onthouden. Per stap neem je de tientallen mee naar de eerstvolgende stap en deze tel je bij het resultaat op.

 

Vermenigvuldigen: Traditioneel (als vroeger)
Je werkt van naar rechts naar links, met onthouden.
 opgave    stappenplan
45        stap 1  7 x 5 = 35 ; 5 opschrijven en 3 onthouden
27        stap 2  7 x 4 = 28 ; 28 + 3 = 31 opschrijven
------  x      stap 3  0 opschrijven
315    (= 7 x 45 )    stap 4  2 x 5 = 10 ; 0 opschrijven en 1 onthouden
900    (= 20 x 45 )    stap 5  2 x 4 = 8 ; 8 + 1 = 9 opschrijven
------  +      stap 6  315 + 900 = 1215 opschrijven
1215          

 

Vraag:

Waarin verschillen de manieren ofwel de wijze van aanpak van elkaar?

(Antwoord: In de volgorde van de te nemen stappen. Je werkt van groot naar klein of omgekeerd. Op de traditionele manier werk je met onthouden.)

 

Handig rekenen

Het rekent prettiger om bij kolomrekenen het kleinste getal onder en het grotere getal erboven te plaatsen. Zoals bij de voorbeelden is te zien.

Ook hier weer blijkt hoe belangrijk het is om de tafels goed te kennen. 

 

© 2021 MijnRekensite.nl

Hoofdcategorie: Getallen
Categorie: theorie getallen