Eerder al heb je bij kolomrekenen kennis gemaakt met optellen en aftrekken. Hier leer je om kolomsgewijs te vermenigvuldigen

Er zijn verschillende manieren om keersommen kolomsgewijs uit te rekenen. Je leert kolomrekenen op de moderne manier en op de traditionele manier. Bij de oefeningen oefen je uitgebreid met beide methodes.

Met welke manier ben je al bekend?

Oefenen: vermenigvuldigen

 

Inleiding

Werkwijze

De werkwijze bij kolomsgewijs vermenigvuldigen komt voor een groot deel overeen met wat je al eerder hebt geleerd over kolomrekenen. Ook hier leer je op de moderne en op de traditionele manier rekenen.

 

Modern en traditioneel kolomrekenen

Reken je op de moderne manier dan vermenigvuldig je de eenheden met de eenheden, de eenheden met de tientallen, de tientallen met de tientallen, enzovoort. Daarna tel je al de resultaten bij elkaar op. De voorbeelden hieronder maken veel duidelijk.

De moderne manier 1 verschilt van manier 2 in de omgekeerde volgorde van de te nemen stappen. De werkwijze is verder hetzelfde.

Reken je op de traditionele manier dan werk je met onthouden. Deze aanpak bespaart je (veel) schrijfwerk.

 

Je leert door te doen.

 

Bekijk de volgende voorbeelden goed. Loop deze stap voor stap na.

 

I. Modern vermenigvuldigen

Hieronder is de vermenigvuldiging 27 x 45 uitgewerkt.

Het kleinste getal plaats je onder.

Je werkt bij manier 1 van 'groot-naar-klein' en bij manier 2 van 'klein-naar-groot'.

De resultaten zet je onder elkaar. Het eindresultaat vind je door deze bij elkaar op te tellen.

 

Vermenigvuldigen: Manier 1
Je werkt van links naar rechts, van groot naar klein.
 opgave    stappenplan
45        stap 1  20 x 40 = 800 opschrijven
27        stap 2  20 x 5 = 100 opschrijven
------  x      stap 3  7 x 40 = 280 opschrijven
800    (= 20 x 40 )    stap 4  7 x 5 = 35 opschrijven
100    (= 20 x 5 )    stap 5  800 + 100 + 280 + 35 = 1215 opschrijven
280    (= 7 x 40 )      
35    (= 7 x 5 )      
------  +        
1215          

 

Vermenigvuldigen: Manier 2
Je werkt van rechts naar links, van klein naar groot.
 opgave    stappenplan
45        stap 1  7 x 5 = 35 opschrijven
27        stap 2  7 x 40 = 280 opschrijven
------  x      stap 3  20 x 5 = 100 opschrijven
35    (= 7 x 5 )    stap 4  20 x 40 = 800 opschrijven
280    (= 7 x 40 )    stap 5  35 + 280 + 100 + 800 = 1215 opschrijven
100    (= 20 x 5 )      
800    (= 20 x 40 )      
------  +        
1215          

 

 

II. Traditioneel vermenigvuldigen

Nu is de vermenigvuldiging 27 x 45 op de traditionele manier uitgewerkt.

Je werkt met onthouden. Per stap neem je het getal dat je moet onthouden mee naar de volgende stap en tel je bij het resultaat op.

 

Vermenigvuldigen: Traditioneel
Je werkt van naar rechts naar links, met onthouden.
 opgave    stappenplan
45        stap 1  7 x 5 = 35 ; 5 opschrijven en 3 onthouden
27        stap 2  7 x 4 = 28 ; 28 + 3 = 31 opschrijven
------  x      stap 3  0 opschrijven
315    (= 7 x 45 )    stap 4  2 x 5 = 10 ; 0 opschrijven en 1 onthouden
900    (= 20 x 45 )    stap 5  2 x 4 = 8 ; 8 + 1 = 9 opschrijven
------  +      stap 6  315 + 900 = 1215 opschrijven
1215          

 

Vraag: Waarin verschillen de werkwijzes van elkaar?

(Antwoord: In de volgorde van de te nemen stappen. Je werkt van groot naar klein of omgekeerd. Op de traditionele manier werk je met onthouden.)

 

Handig rekenen

Het rekent prettiger om bij kolomrekenen het kleinste getal onder en het grotere getal erboven te plaatsen. Zoals bij de voorbeelden is te zien.

Ook hier weer blijkt hoe belangrijk het is om de tafels goed te kennen. 

 

© 2012 - 2024 MijnRekensite.nl