Vh-H8 | 2.1 Een breuk vermenigvuldigen met een geheel getal

Opgave: 1 van 5

Reken uit.

5
----- x 9 = 9 : x =
3
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: