Je vindt hier van het domein Verhoudingen een overzicht van de hoofdstukken met de oefeningen en de theorie. Kies een hoofdstuk om mee te oefenen. Neem van elk hoofdstuk wel eerst de theorie door.

Een verhouding geeft weer hoe getallen zich tot elkaar verhouden. Een verhouding is te schrijven als een deel van een geheel, een breuk, een percentage of bijvoorbeeld als staat tot. Kennis over breuken is belangrijk om goed te kunnen rekenen met verhoudingen. Je leert hier dan ook veel over breuken. Je leert hoe je de grootste gemene deler en het kleinste gemene veelvoud kunt toepassen. Vervolgens leer je werken met tabellen, verhoudingen, procenten en hoe je op schaal rekent.

Theorie: verhoudingen

Je start met hoofdstuk 1 en sluit tenslotte af met de toetsen.

 

 

Hoofdstukken