Vh-H6 | 4.2 Breuken optellen met ongelijke noemers met...

Opgave: 1 van 5

Tel de breuken op.

2 1
----- + ----- = ------------ + ------------ = ------------
3 8
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: