Vh-H4 | 1.2 Bepaal het kleinste gemene veelvoud (kgv)

Opgave: 1 van 5

Bereken van 10 en 20 het kleinste gemene veelvoud.
Het kgv is:
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Voorbeeld: van de getallen 6 en 9 is het kgv = 18, want het kleinste veelvoud is 18.

Lees de theorie over het kgv door.