Vh-H3 | 2.1 Bepaal de grootste gemene deler (ggd) - extra...

Opgave: 1 van 5

Bereken van 30, 30 en 24 de grootste gemene deler.
De ggd is:
Niv: 1S | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Voorbeeld: van de getallen 6, 9 en 12 is de ggd = 3, want de grootste deler is 3.

Lees de theorie over de ggd door.