Vh-H2 | 3.2 Welke breuk is kleiner

Opgave: 1 van 5

Welke breuk is kleiner?
1 3
Breuk 1: ----- = of Breuk 2: ----- =
2 8
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

    1         1
Voorbeeld: breuk 1: ---- = 0,25 en breuk 2: ---- = 0,125. Dus breuk 2 is kleiner.
    4         8

Werkwijze: maak van de breuken kommagetallen en maak een keuze.