Vh-H14 | 2.1 D-toets verhoudingen: breuken en kommagetallen

Opgave: 1 van 2

Schrijf de breuk als een kommagetal. Neem de getallen over.
Rond zo nodig af op 2 decimalen.

5
----- = : =
7
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 2 opgaven.

Sterren: