Vh-H11 | 2.1 Hoeveel procent van de strookjes is gekleurd

Opgave: 1 van 3

Hoeveel procent van de strookjes is gekleurd?

------------ x 100% = %
Niv: 2F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 3 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

  3
Voorbeeld: als 3 van de 5 strookjes gekleurd zijn, dan is dat ---- x 100% = 60%.
  5

Lees de theorie over procenten.