Vh-H10 | 3.1 Van kommagetallen naar procenten

Opgave: 1 van 5

Reken uit.

0,99 = %
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Voorbeeld: 0,347 = 34,7%. De komma schuift 2 plaatsen naar rechts.

Lees de theorie over procenten.