Vh-H1 | 3.1 Een breuk als deel van een cirkel

Opgave: 1 van 5

Welk deel van de cirkel is wit? Schrijf de breuk op.

------------ deel is wit
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: