Vh-H1 | 1.3 Een breuk als deel van een rechthoek

Opgave: 1 van 3

Welk deel van de grote rechthoek is blauw?

blauwe stukjes
-------------------------- = ------------ deel
totaal aantal stukjes
Niv: 1F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 3 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

  2
Voorbeeld: bij ---- deel, zijn twee van de vijftien stukjes blauw of wit.
  15

Lees het begin van de theorie over de inleiding in breuken door.