Vb-E1 | 3.2 E-toets verbanden

Opgave: 1 van 2


In een schoolklas is aan 25 leerlingen gevraagd hoeveel huisdieren zij thuis hebben. Het resultaat is te zien in een histogram. Bij hoeveel leerlingen is er meer dan één huidier?
A 6 leerlingen C 2 leerlingen
B 19 leerlingen D 23 leerlingen
Niv: B | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 2 opgaven.

Sterren: