Vb-E1 | 3.1 E-toets verbanden

Opgave: 1 van 2


In een schoolklas is aan 25 leerlingen gevraagd hoeveel huisdieren zij thuis hebben. Het resultaat is te zien in een histogram. Bij hoeveel leerlingen zijn er twee huisdieren?
A 7 leerlingen C 12 leerlingen
B 2 leerlingen D 4 leerlingen
Niv: N | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 2 opgaven.

Sterren: