Je vindt hier van de domeinen Getallen, Verhoudingen, Meten & Meetkunde en Verbanden een overzicht van de hoofdstukken met de D-toetsen (diagnostische toetsen) en de E-toetsen (eindtoetsen). 

De D-toetsen zijn samengesteld uit oefeningen van de verschillende domeinen. De E-toetsen zijn toetsen met meerkeuzevragen. Je oefent hier met redactiesommen, ook wel leessommen genoemd.

De toetsen lenen zich goed om je op de centrale eindtoets voor te bereiden of als eerste voorbereiding op de 2F-rekentoets.

Dit alles om je opgedane kennis en vaardigheden te toetsen met als doel om te zien hoe je presteert en of er nog verbeterpunten zijn.

 

Hoofdstuk


Status

0% voltooid