Binnen het domein Verbanden gaat het om het goed kunnen omgaan met de informatie uit tabellen, diagrammen en grafieken. Deze informatie wordt eerst verzameld, bewerkt en daarna overzichtelijk gepresenteerd in tabellen, diagrammen en grafieken. 

We behandelen hieronder eerst de tabellen. De diagrammen en grafieken, waarvan er verschillende zijn, worden apart behandeld.

 

Inleiding

De informatie uit een onderzoek wordt eerst verzameld, bewerkt en daarna gepresenteerd. Een onderzoek zou kunnen zijn om na te gaan hoeveel jongens en meisjes van een bepaalde leeftijd er regelmatig aan sport doen.

De verzamelde gegevens worden op een geordende wijze in tabellen weergegeven. Diagrammen en grafieken worden veelal gebruikt om deze informatie op een fraaie, goed leesbare manier te presenteren. Zodat deze gemakkelijker te begrijpen is. Tegenwoordig is er handige software om tabellen eenvoudig in diagrammen en grafieken om te zetten.

 

In Nederland is het Centraal Bureau voor de Statistiek (afgekort CBS) de instantie voor de informatieverwerking ten behoeve van de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven.

 

Het verzamelen van gegevens, het presenteren en het trekken van conclusies valt onder de statistiek. Op de middelbare school is statistiek een apart onderdeel van de wiskunde.

 

Tabellen, diagrammen en grafieken

De tabellen worden (hieronder) het eerst besproken. De diagrammen en grafieken worden apart behandeld. Deze zijn er in een grote verscheidenheid. We kennen o.a. een staafdiagram, een beelddiagram, een cirkeldiagram, een lijngrafiek en een puntgrafiek.

 

Tabellen

De verzamelde gegevens van een onderzoek worden vaak in een tabel of in meerdere tabellen verwerkt. 

Een tabel is opgebouwd uit rijen en kolommen. De rijen lopen horizontaal en de kolommen verticaal. De velden spreken voor zich. De titel geeft weer waar het over gaat. Zie tabel 1 als voorbeeld.

 

Tabel 1

 Titel
  kolom kolom  kolom
rij      
rij      
rij   veld  
rij      

 

Een tabel heeft een titel, rijen, kolommen en velden.

 

Een praktijk voorbeeld

De tabel hieronder laat zien hoe de leerlingen uit de onderbouw naar school komen.

Voor dit onderzoek moest er door de leerlingen een vragenlijst worden ingevuld. Uit deze verzamelde informatie kun je uitspraken doen of conclusies trekken. Bijvoorbeeld dat de meeste leerlingen met de fiets naar school komen.

 

Tabel 2

Vervoer naar school
  lopend fiets openbaar vervoer overig
klas 1A 5 15  1 4
klas 1B 3 20  2 3
klas 1C 4 22  - 1
klas 2A 9 18  - 1
klas 2B 5 22 - -

 

Vraag: Hoeveel leerlingen zitten er in klas 1B?

(Antwoord: 28 leerlingen)

 

© 2019 MijnRekensite.nl