Hieronder is een lijst van veel gebruikte rekenkundige symbolen en tekens die je op MijnRekensite tegen zult komen. Deze lijst kan nog verder uitgebreid worden.

Leer de betekenis ervan kennen.

Oefenen: getallen - verhoudingen - meten - meetkunde - verbanden

Symbolen en tekens

  Betekenis   Betekenis
+ plus, erbij, optellen (positief) k kilo = 1000 (voorvoegsel)
min, eraf, aftrekken (negatief) h hecto = 100
x keer, maal, vermenigvuldigen da deca = 10
: delen d
deci = 0,1
÷ delen (rekenmachine) c centi = 0,01
/ delen (schuine deelstreep) m milli = 0,001
       
gelijk aan  M mega = miljoen
ongeveer gelijk aan (afronden) G giga = miljard
< kleiner dan (minder dan) tera = biljoen
> groter dan (meer dan)    
± plusminus (ongeveer) b bit (eenheid computer)
    B byte = 8 bits
..2 tweede macht, kwadraat    
..3 derde macht g gram (gewicht)
√.. wortel l liter (inhoud)
    L liter
komma (kommagetal, decimaal getal)    
. punt (scheidingsteken duizendtallen) meter (lengte)
± plus of min (rekenmachine) m2 vierkante meter (oppervlakte)
(...) haakjes  m3 kubieke meter (inhoud)
       
% procent, procenten a are (100 m2)
..° graad, graden (hoeken) ha
hectare (10 000 m3)
°C graad Celsius (temperatuur)     
euro (geldeenheid)   s seconde (tijdseenheid)
    u uur (tijdseenheid) 
r straal (cirkel)     
d diameter (cirkel) m/s meter per seconde (snelheid) 
π pi = 3,141592654.... (getal)   km/u kilometer per uur (snelheid) 
     / per bij eenheden
       

 

Toelichting 

Een symbool of teken staat voor een bepaalde betekenis en verwijst naar een reken- of wiskundig begrip. Bijvoorbeeld het + -teken voor optellen.

Deze symbolen kom je ook regelmatig tegen in het dagelijkse leven en moet je zeker kennen voor je school of opleiding.

De lijst met de symbolen van de Romeinse cijfers vind je hier.

 

© 2021 MijnRekensite.nl