Hieronder is een lijst met veel gebruikte rekenkundige symbolen, tekens en afkortingen die je op MijnRekensite tegenkomt. Deze lijst kan nog verder uitgebreid worden.

Leer de betekenis van deze symbolen uit het hoofd.

Oefenen: getallen - verhoudingen - meten - meetkunde - verbanden

 

Symbolenlijst

  Betekenis   Betekenis
+ plus, erbij, optellen (positief) k kilo = 1000 (voorvoegsel)
min, eraf, aftrekken (negatief) h hecto = 100
x keer, maal, vermenigvuldigen da deca = 10
: delen d
deci = 0,1
÷ delen (rekenmachine) c centi = 0,01
/ delen (schuine deelstreep) m milli = 0,001
       
gelijk aan  M mega = miljoen
ongeveer gelijk aan (afronden) G giga = miljard
< kleiner dan (minder dan) tera = biljoen
> groter dan (meer dan)    
± plus of min, of plusminus (ongeveer)  b bit (eenheid computer)
    B byte = 8 bits
..2 tweede macht, kwadraat    
..3 derde macht g gram (gewicht)
√.. wortel l liter (inhoud)
    L liter
komma (kommagetal, decimaal getal)    
. punt (scheidingsteken duizendtallen) meter (lengte)
± plus of min (rekenmachine) m2 vierkante meter (oppervlakte)
(...) haakjes  m3 kubieke meter (inhoud)
       
% procent, procenten a are (100 m2)
..° graad, graden (hoeken) ha
hectare (10 000 m2)
°C graad Celsius (temperatuur)     
euro (geldeenheid)   s seconde (tijdseenheid)
    u uur (tijdseenheid) 
r straal (cirkel)     
d diameter (cirkel) m/s meter per seconde (snelheid) 
π pi = 3,141592654.... (getal)   km/u kilometer per uur (snelheid) 
     / per bij eenheden
       

 

Toelichting 

Een symbool of teken staat voor een bepaalde betekenis en verwijst naar een reken- of wiskundig begrip.

Bijvoorbeeld het + teken staat voor optellen. Een oppervlakte wordt uitgedrukt in m2.

Let op het juiste gebruik van kleine- en hoofdletters.

Deze symbolen kom je overal tegen in het dagelijkse leven, zoals in de winkel, de krant of op de televisie. En moet je zeker kennen voor je school of opleiding.

Een lijst met de symbolen van de Romeinse cijfers vind je hier.

 

© 2012 - 2023 MijnRekensite.nl