Hieronder is een lijst van rekenkundige symbolen en tekens die je op MijnRekensite tegen zult komen.

Deze begrippen zul je ook regelmatig in het dagelijkse leven tegenkomen en moet je zeker kennen voor je school of opleiding.

Symbolen en betekenis

       
+ plus, erbij, optellen (positief) k kilo = 1000 (voorvoegsel)
min, eraf, aftrekken (negatief) h hecto = 100
x keer, maal, vermenigvuldigen da deca = 10
: delen d
deci = 0,1
÷ delen (rekenmachine) c centi = 0,01
/ delen (schuine deelstreep) m milli = 0,001
       
=  gelijk aan  M mega = miljoen
ongeveer gelijk aan (afronden) G giga = miljard
< kleiner dan (minder dan) tera = biljoen
> groter dan (meer dan)    
± plusminus (ongeveer) b bit (eenheid computer)
    B byte = 8 bits
..2 tweede macht, kwadraat    
..3 derde macht g gram (gewicht)
√.. wortel l liter (inhoud)
    L liter
komma (kommagetal, decimaal getal)    
. punt (scheidingsteken duizendtallen) m  meter (lengte)
± plus of min (rekenmachine) m2 vierkante meter (oppervlakte)
(..) haakjes  m3 kubieke meter (inhoud)
       
% procent, procenten a are (100 m2)
..° graad, graden (hoeken) ha
hectare (10 000 m3)
°C graad Celsius (temperatuur)     
euro (geldeenheid)   s seconde (tijdseenheid)
    u uur (tijdseenheid) 
r straal (cirkel)     
d diameter (cirkel) m/s meter per seconde (snelheid) 
π pi = 3,141592654.... (getal)   km/u kilometer per uur (snelheid) 
     / per bij eenheden
       

 

© 2020 MijnRekensite.nl