Een hoek is voor te stellen als een deel van de volle hoek van een cirkel. Een hoek heeft twee benen die vanuit het hoekpunt vertrekken. Zie de figuren hieronder.

Een hoek wordt uitgedrukt in graden. Het º -teken is het symbool voor graden. Afhankelijk van de grootte van een hoek, heeft de hoek een naam. De namen moet je kennen.

Een cirkel heeft een hoek van 360º. Een halve cirkel komt overeen met een hoek van 180º. Zo'n soort hoek wordt een gestrekte hoek genoemd.

Oefenen: hoeken berekenen

 

Inleiding

Een hoek als deel cirkel:

Eén keer rond de cirkel komt overeen met een volle hoek van 360º.

In de cirkel, zie de figuur hieronder, is een willekeurige hoek als deel van die cirkel in rood aangegeven.

Het hoekpunt valt samen met het middelpunt van de cirkel. De twee lijnen die de hoek maken, worden de benen genoemd.

hoek als deel cirkel

 

Soorten hoeken:

In de figuren hieronder geeft het boogje met de pijltjes de grootte van de hoek aan.

Een hoek kan scherp, recht, stomp of gestrekt zijn.

Bij een rechte hoek staan de benen van de hoek loodrecht op elkaar. Een ander woord voor loodrecht is haaks.

 

Kenmerken van hoeken 

hoek1. Wat is een hoek?

Een hoek omvat een deel van een cirkel.
Een hoek heeft een hoekpunt en twee benen.
Een hoek wordt uitgedrukt in graden (º).

 

 

 

scherpe hoek2. Scherpe hoek

Een scherpe hoek is een hoek tussen 0º en 90º.

 

 

 

rechte hoek3. Rechte hoek

Een rechte hoek is een hoek van 90º.
Dat is een kwart deel van een cirkel.
De benen van de hoek staan loodrecht op elkaar.

 

 

 

stompe hoek4. Stompe hoek

Een stompe hoek is een hoek tussen 90º en 180º.

 

 

 

gestrekte hoek5. Gestrekte hoek

Een gestrekte hoek is een hoek van 180º.
Dat is de helft van een cirkel.

 

 

 

Vraagje

Hoeveel keer gaat een rechte hoek in een cirkel? En een strekte hoek?

(Antwoord: respectievelijk 4 en 2 keer.)

 

Hoeken in een driehoek

De som van de hoeken in een driehoek is 180º. In het vak wiskunde leer je waarom dat zo is.

Dus de drie hoeken zijn samen net zo groot als de hoek van een halve cirkel. 

hoeken in driehoek

Door de oefeningen te maken, leer je hoeken berekenen. 

 

© 2021 MijnRekensite.nl

Hoofdcategorie: Meetkunde
Categorie: theorie meetkunde