Een hoek is voor te stellen als een deel van de volle hoek van een cirkel. Een hoek heeft twee benen die vanuit het hoekpunt vertrekken. Zie de figuren hieronder.

Een hoek wordt uitgedrukt in graden. Het º teken is het symbool voor graden. Afhankelijk van de grootte van een hoek, is een hoek scherp, recht, stomp of gestrekt. Deze namen moet je kennen.

Een cirkel heeft een volle hoek van 360º. Een halve cirkel komt overeen met een hoek van 180º. Zo'n hoek wordt een gestrekte hoek genoemd.

Oefenen: hoeken berekenen

 

Wat is een hoek?

Een hoek als deel van een cirkel

Eén keer rond de cirkel komt overeen met een volle hoek van 360º.

In de cirkel, zie de figuur hieronder, is een willekeurige hoek als deel van die cirkel in rood aangegeven.

Het hoekpunt valt samen met het middelpunt van de cirkel. De twee lijnen die de hoek maken, worden de benen genoemd.

Figuur 1: hoek

hoek als deel cirkel

 

Soorten hoeken

In de figuren hieronder geeft het boogje met de pijltjes de grootte van de hoek aan.

Een hoek kan scherp, recht, stomp of gestrekt zijn.

Bij een rechte hoek staan de benen van de hoek loodrecht op elkaar. Een ander woord voor loodrecht is haaks.

 

Eigenschappen van een hoek

 

Wat is een hoek?

Een hoek omvat een deel van een cirkel.
Een hoek heeft een hoekpunt en twee benen.
Een hoek wordt uitgedrukt in graden (º).

hoek
beschrijving hoek
 

1. Scherpe hoek

Een scherpe hoek is een hoek tussen 0º en 90º. 

scherpe hoek
scherpe hoek
 

2. Rechte hoek

Een rechte hoek is een hoek van 90º.
Dat is een kwart deel van een cirkel.
De benen van de hoek staan loodrecht op elkaar.

rechte hoek
rechte hoek
 

3. Stompe hoek

Een stompe hoek is een hoek tussen 90º en 180º. 

stompe hoek
stompe hoek
 

4. Gestrekte hoek

Een gestrekte hoek is een hoek van 180º.
Dat is de helft van een cirkel.

gestrekte hoek
gestrekte hoek
 
 

Vraag: Hoeveel keer gaat een rechte hoek in een cirkel? En een gestrekte hoek?

(Antwoord: respectievelijk 4 en 2 keer.)

 

De hoeken in een driehoek

De som van de hoeken in een driehoek is 180º. Bij het vak wiskunde leer je waarom dat zo is.

De drie hoeken zijn samen net zo groot als de hoek van een halve cirkel.

Figuur 2: som hoeken

hoeken in driehoek

 

Rekenen met hoeken

Zijn van een driehoek twee hoeken bekend, dan is de ontbrekende derde hoek te berekenen.

Door de oefeningen te maken, leer je rekenen met hoeken.

De voorbeelden vind je bij de oefeningen.

 

© 2012 - 2024 MijnRekensite.nl