Soms is het handig of zelfs nodig om snel iets uit te rekenen door een schatting te maken. Schatten doe je (meestal) uit het hoofd. Een schatting is niet exact, maar een benadering.

Bijvoorbeeld in een winkel om te bepalen welk bedrag je ongeveer voor de boodschappen moet betalen. Of op school om te controleren of het antwoord van een som goed kan zijn. 

Tip! Om op de juiste manier te leren schatten is het van belang om het hoofdstuk over afronden goed te kennen.

Oefenen: schatten

 

Wat is schattend rekenen?

Het kan best lastig zijn om uit het hoofd te rekenen met getallen die uit meerdere cijfers bestaan. Om ongeveer het antwoord te vinden, maak je er mooie ronde getallen van. Daarvoor rond je de getallen af. Dit rekent gemakkelijker. Deze manier van rekenen, heet schattend rekenen.

Het ≈ teken betekent 'is ongeveer gelijk aan'. Dit teken gebruik je bij het schatten om aan te geven dat het om een benadering gaat.

 

Voorbeelden schatten

Je ziet hier door mooie getallen te kiezen, dat je snel het antwoord bij benadering vindt. Je hebt geen rekenmachine nodig.

Voorbeelden 1:

 • 47 + 84 ≈ 50 + 80 = 130
 • 617 + 157 ≈ 600 + 200 = 800
 • 14 + 7,4571 ≈ 14 + 7 = 21
 • 16,7 − 8,22 ≈ 17 − 8 = 9

 

Voorbeelden 2:

Hier zie je dat de resultaten van een schatting nogal kunnen afwijken.

 • 3768 − 2214 = 1554 (exacte uitkomst)
 • 3768 − 2214 ≈ 3770 − 2210 = 1560 (afgerond op tientallen)
 • 3768 − 2214 ≈ 3800 − 2200 = 1600 (afgerond op honderdtallen)
 • 3768 − 2214 ≈ 4000 − 2000 = 2000 (afgerond op duizendtallen)

 

Maak alléén een schatting als je de uitkomst niet precies hoeft te weten.

 

Voorbeelden 3:

Nog enkele voorbeelden.

 • 68 x 43 ≈ 70 x 40 = 2800
 • 12,23 x 6,71 ≈ 12 x 7 = 84
 • 12 x π ≈ 12 x 3 = 36 (met π = 3,141592654...) *

* Het getal π (spreek uit als pi) wordt bij het domein Meetkunde behandeld.

 

Om (goed) te schatten moet je toch echt rekenen. Schatten is dus heel iets anders dan gokken!

 

Weetje

Als je het antwoord 'precies' moet uitrekenen dan heet dat in de wiskunde 'exact'. Je mag het antwoord dan NIET schatten.

 

© 2012 - 2024 MijnRekensite.nl