In de wiskunde wordt een meetkundig figuur in de ruimte een ruimtefiguur ofwel een ruimtelijke figuur genoemd.

Er zijn zeven belangrijke ruimtefiguren die je moet kennen. Deze zijn een: kubus, balk, prisma, piramide, cilinder, kegel en de bol. In de zijvlakken herken je vlakke figuren.

Leer de namen en de kenmerken ervan uit het hoofd. Zodat je snel herkent over welke ruimtefiguur het gaat.

Oefenen: ruimtefiguren

 

Wat zijn ruimtefiguren?

Grensvlakken

Ruimtefiguren zijn gesloten figuren in de ruimte die een diepte hebben. De grensvlakken zijn platte en/of gebogen vlakken. Herken je in de ruimtefiguren hieronder de reeds bekende vlakke figuren? Welke zijn dat?

 

Ribbe en hoekpunten

Een ribbe is een lijn die twee naast elkaar liggende hoekpunten met elkaar verbindt. De lijnen die je niet ziet, worden als streepjeslijnen of stippellijnen getekend.

 

Grond en bovenvlak

In de figuren hieronder wordt het onderste vlak het grondvlak genoemd. Deze vlakken zijn deels gestippeld getekend. Het vlak aan de bovenkant is het bovenvlak.

 

Kenmerken ruimtefiguren

kubus1. Kubus

Er zijn zes zijvlakken.
De zijvlakken zijn vierkanten.
Alle ribben zijn even lang. 

 

 

 

balk2. Balk

Er zijn zes zijvlakken.
De zijvlakken zijn rechthoeken.

 

 

 

prisma 3. Prisma

Het grond- en bovenvlak zijn twee evenwijdige veelhoeken.
De overige vlakken zijn rechthoeken.
De opstaande ribben zijn even lang.

 

 

 

piramide4. Piramide

Het grondvlak is een veelhoek.
De zijvlakken zijn driehoeken en komen in één punt samen.

 

 

 

cilinder5. Cilinder

Het grond- en het bovenvlak zijn twee evenwijdige cirkels.
De opstaande mantel is een gebogen vlak.

 

 

 

kegel6. Kegel

Het grondvlak is een cirkel.
De kegel eindigt in een punt.

 

 

 

bol7. Bol

Een bol ontstaat door een cirkel om zijn as te wentelen (draaien).

 

 

 

Opdracht

Ga van de ruimtefiguren hierboven na wat de vorm van het grondvlak is.

(Antwoord: van kubus is vierkant; balk is rechthoek; prisma is driehoek; piramide is rechthoek; cilinder is cirkel; kegel is cirkel; bol is niet van toepassing.)

 

Herkenbare figuren

In veel voorwerpen om ons heen, is de vorm van een ruimtefiguur te herkennen. Een dobbelsteen bijvoorbeeld heeft de vorm van een kubus. Weet je nog meer voorbeelden? 

 

© 2022 MijnRekensite.nl