Een priemgetal is een heel getal dat groter dan één is èn dat alleen door één en door zichzelf is te delen. Een priemgetal heeft dus precies twee delers.

Dit lijkt een lastig onderwerp, maar als je even de moeite neemt om je hierin te verdiepen, valt het best mee. Je kunt deze kennis goed gebruiken om beter te leren rekenen.

Oefenen: inleiding getallen

 

Wat zijn priemgetallen?

Over priemgetallen

Priemgetallen zijn bijzondere getallen. Een priemgetal is namelijk een heel getal dat slechts twee delers heeft. Ook is een priemgetal groter dan één. Een priemgetal kan dus niet negatief zijn. De deler is het getal waardoor je deelt. 

Zo is van de deling 8 : 2 = 4, het getal 2 een deler. Het getal 8 heeft meerdere delers. Om te bepalen of een getal een priemgetal is, zoek je de delers op. Dat mogen er niet meer dan twee zijn. Het getal 1 is al één van die twee delers.

 

Vraag:

Hoeveel delers heeft het getal 8?

(Antwoord: vier, te weten 1, 2, 4 en 8)

 

Een priemgetal is slechts beperkt deelbaar.

 

Priemgetallen zijn: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, enzovoort.

 

Meer over priemgetallen

De volgende twee voorbeelden laten zien, hoe je bepaalt of een getal een priemgetal is.

 

Voorbeeld 1:

Het getal 5 is deelbaar door de getallen 1 en 5. Het getal 5 heeft precies twee delers. Dus is het getal 5 een priemgetal. De 5 is terug te vinden in het rijtje van de priemgetallen hierboven.

 

Voorbeeld 2:

Het getal 6 is deelbaar door de getallen 1, 2, 3 en 6. Er zijn vier delers. Dus is het getal 6 géén priemgetal.

 

Vraag 1:

Waarom is het getal 1 geen priemgetal?

 (Antwoord: Een priemgetal is groter dan één.)

 

Vraag 2:

Ga van het getal 19 na, dat dit een priemgetal is. Wat zijn de twee delers?

 (Antwoord: 1 en 19)

 

Het getal 1 is geen priemgetal omdat een priemgetal groter dan één is.

 

Tip

Bekijk de theorie over de deelbaarheid van getallen. Kennis over dit onderwerp is bij grotere getallen handig om na te gaan of een getal een priemgetal is.

 

Weetje (verdieping)

Priemgetallen zijn, zoals aangegeven, bijzondere getallen. Een deel van de priemgetallen is zelfs te schrijven als de som van twee kwadraten. Over kwadraten leer je in een later hoofdstuk.

Zo is:

  • 5 = 2 x 2 + 1 x 1 = 22 + 12
  • 13 = 3 x 3 + 2 x 2 = 32 + 22
  • 17 = 4 x 4 + 1 x 1 = 42 + 12

Enzovoort.

 

Uitspraak:

Spreek 22 uit als 'twee-in-het-kwadraat'.

 

© 2012 - 2024 MijnRekensite.nl