Er zijn verschillende manieren om kolomsgewijs een optelsom of erbijsom uit te rekenen. Door de getallen onder elkaar te plaatsen, kun je er gemakkelijker mee rekenen.

Op MijnRekensite kom je de moderne en de meer traditionele manier van kolomrekenen tegen. Je leert deze kennen voor een beter begrip.

Welke manier leer je of heb je op school geleerd?

Zie ook: kolomsgewijs aftrekken

Oefenen: optellen

 

Inleiding

Kolomsgewijs rekenen

De aanpak bij kolomsgewijs optellen komt voor een groot deel overeen met wat je bij optellen en aftrekken hebt geleerd hebt over het splitsen van getallen.

De getallen worden nu in plaats van naast elkaar, onder elkaar geplaatst om er gemakkelijker mee te kunnen rekenen.

 

Modern en traditioneel kolomrekenen

Bij de moderne manieren 1 en 2 tel je afzonderlijk de eenheden, de tientallen, de honderdtallen, enz. bij elkaar op. Daarna reken je het totaal uit door de resultaten op te tellen.

Reken je op manier 1, dan werk je van links naar rechts. Bij manier 2 werk je precies andersom.

Reken je op de traditionele wijze, d.w.z op de oude manier, dan werk je met onthouden als je over hebt. Deze aanpak bespaart (veel) schrijfwerk. 

 

I. Optellen op manier 1 en manier 2

Let goed op de wijze van opschrijven van deze beide manieren.  De volgorde van de te nemen stappen is namelijk precies andersom.

Je werkt bij manier 1 van 'links naar rechts' ofwel van 'groot-naar-klein'. En bij manier 2 van 'rechts naar links' ofwel van 'klein-naar-groot'. De tussenresultaten tel je bij elkaar op.

Bij de voorbeelden hieronder goed.

 

Slechts in de volgorde van opschrijven verschilt manier 1 van manier 2.

  

Optellen: Manier 1
Je werkt van links naar rechts, van groot naar klein.
 opgave    stappenplan
46        stap 1  40 + 30 = 70 opschrijven
37        stap 2  6 + 7 = 13 opschrijven
-----  +      stap 3  70 + 13 = 83 opschrijven
70    (= 40 + 30 )      
13    (= 6 + 7 )      
-----  +        
83          

 

Optellen: Manier 2
Je werkt van rechts naar links, van klein naar groot.
 opgave    stappenplan
46        stap 1  6 + 7 = 13 opschrijven
37        stap 2  40 + 30 = 70 opschrijven
-----  +      stap 3  13 + 70 = 83 opschrijven
13    (= 6 + 7 )      
70    (= 40 + 30 )      
-----  +        
83          

 

Vraag:

Waarin verschilt manier 1 van manier 2?

(Antwoord: In de omgekeerde werkwijze.)

 

II. Traditioneel optellen

Je rekent op de manier zoals die vroeger veel werd toegepast. 

 

Optellen: Traditioneel (als vroeger)
Je werkt van naar rechts naar links, met onthouden.
 opgave    stappenplan
+10        
46      stap 1  6 + 7 = 13 ; 3 opschrijven en 1 tiental onthouden
37      stap 2  (1 + 4) + 3 = 5 + 3 = 8 opschrijven
-----  +      
83        

 

Toelichting:

Je telt stapsgewijze de getallen die onder elkaar staan bij elkaar op. Kom je op "10 of hoger" uit, dan werk je met onthouden. Dit tiental tel je bij de eerstvolgende stap op. Bij de oefeningen staan diverse voorbeelden.

 

© 2021 MijnRekensite.nl

Hoofdcategorie: Getallen
Categorie: theorie getallen