Bij een optelsom worden grotere getallen vaak in in kolom onder elkaar geplaatst. Door de getallen onder elkaar te plaatsen, kun je er gemakkelijker mee rekenen.

Er zijn verschillende manieren om kolomsgewijs een optelsom uit te rekenen. Op MijnRekensite leer je kolomrekenen op de moderne manier en op de traditionele manier.

Welke manier leer je of heb je op school geleerd?

Zie ook: kolomsgewijs aftrekken

Oefenen: optellen

 

Inleiding

Werkwijze

De aanpak bij kolomsgewijs optellen komt voor een groot deel overeen met dat wat je bij optellen en aftrekken hebt geleerd over het splitsen van getallen. Ook nu weer splits je de getallen.

De getallen worden nu in plaats van naast elkaar, onder elkaar geplaatst om er gemakkelijker mee te kunnen rekenen.

 

Modern en traditioneel kolomrekenen

Reken je op de moderne manier, dan tel je afzonderlijk de eenheden, de tientallen, de honderdtallen, enzovoort bij elkaar op.

Reken je traditioneel, d.w.z op de oude manier, dan werk je met onthouden als je over hebt. Deze aanpak bespaart (veel) schrijfwerk. 

Hieronder is de optelsom 37 x 46 uitgewerkt op zowel de moderne als op de traditionele manier.

Het handigste is om altijd het kleinste getal onder en het grootste getal boven te plaatsen.

 

I. Modern optellen

Bij modern optellen zijn er twee manieren om kolomsgewijze op te tellen. Alléén de volgorde van opschrijven is verschillend.

Je werkt bij manier 1 van 'groot-naar-klein' en bij manier 2 van 'klein-naar-groot'.

De resultaten zet je onder elkaar. Het eindresultaat vind je door de tussenresultaten bij elkaar op te tellen.

Bekijk de voorbeelden hieronder goed. En let op het verschil van opschrijven.

 

Slechts in de volgorde van opschrijven, verschillen beide manieren van elkaar.

  

Optellen: Manier 1
Je werkt van links naar rechts, van groot naar klein.
 opgave    stappenplan
46        stap 1  40 + 30 = 70 opschrijven
37        stap 2  6 + 7 = 13 opschrijven
-----  +      stap 3  70 + 13 = 83 opschrijven
70    (= 40 + 30 )      
13    (= 6 + 7 )      
-----  +        
83          

 

Optellen: Manier 2
Je werkt van rechts naar links, van klein naar groot.
 opgave    stappenplan
46        stap 1  6 + 7 = 13 opschrijven
37        stap 2  40 + 30 = 70 opschrijven
-----  +      stap 3  13 + 70 = 83 opschrijven
13    (= 6 + 7 )      
70    (= 40 + 30 )      
-----  +        
83          

 

Vraag:

Waarin verschilt manier 1 van manier 2?

(Antwoord: In de omgekeerde manier van opschrijven.)

 

II. Traditioneel optellen

Je rekent op de manier zoals we die van 'vroeger' kennen. 

Optellen: Traditioneel
Je werkt van naar rechts naar links, met onthouden.
 opgave    stappenplan
+10        
46      stap 1  6 + 7 = 13 ; 3 opschrijven en 1 tiental onthouden
37      stap 2  (1 + 4) + 3 = 5 + 3 = 8 opschrijven
-----  +      
83        

 

Je telt stapsgewijze de getallen (lees de cijfers) die onder elkaar staan bij elkaar op.

Kom je op '10 of hoger' uit, dan werk je met onthouden. Hier in rood aangegeven.

Dit tiental tel je bij de eerstvolgende stap op.

Bij de oefeningen staan vele voorbeelden.

 

© 2012 - 2024 MijnRekensite.nl