Een oppervlakte-eenheid is een maat voor de grootte van een bepaald oppervlakte of gebied. Bij het omrekenen van eenheden, reken je met de stapgrootte.

De bekendste standaardmaat voor de oppervlakte is de vierkante meter. Het symbool is m2.

Een andere standaardmaat is de a van are. Deze wordt vaak gebruikt om de oppervlakte van een stuk (landbouw) grond in uit te drukken.

Oefenen: oppervlakte-eenheden

 

Oppervlakte-eenheden

De maat van een oppervlakte van een voorwerp of gebied wordt uitgedrukt in een oppervlakte-eenheid. Bijvoorbeeld de maat van de oppervlakte van de vijver in de tuin is 4 vierkante meter. Omgerekend is dat 400 vierkante decimeter.

In de figuur hieronder zijn de oppervlakte-eenheden op de trap van boven naar beneden van groot-naar-klein geplaatst.

De standaardmaat is de vierkante meter, afgekort tot m2. Het voorvoegsel bepaald de grootte van de maat.

 

Figuur 1: oppervlaktematen

oppervlakte-eenheden

 

De stapgrootte tussen de eenheden van oppervlakte is een factor 100.

Elke stap van groot-naar-klein is keer 100 en van klein-naar-groot is delen door 100.

Zo is 6 m2 gelijk aan 60 000 cm2, want 6 x 100 x 100 = 60 000 (2 stappen).

En zo is 3 dm2 gelijk aan 0,03 m2, want 3 : 100 = 0,03 (1 stap).

 

Schema

Onderstaand schema laat zien hoe de oppervlakte-eenheden zijn te rangschikken.

De stapgrootte is een factor 100.

 

Schema 1: oppervlaktematen

Onthoud:

Van groot-naar-klein is KEER 100 

km2 -> hm2 -> dam2 -> m2 -> dm2 -> cm2 -> mm2

|

ha -> are ( = 1 dam2 ) -> ca

 

Van klein-naar-groot is DELEN door 100

mm2 -> cm2 -> dm2 -> m2 -> dam2 -> hm2 -> km2

|

ca -> are ( = dam2 ) -> ha

 

1 are is gelijk aan 1 dam2

 

Bij het omrekenen van eenheden werk je met de stapgrootte.

 

Omrekentabellen

De eenheden op de trap (hierboven) zijn terug te vinden in de tabellen hieronder.

De waarden bij de eenheden zijn afgeleid van de stapgrootte. Ga dit na.

 

Tabel 1: waarde eenheden

Eenheden van oppervlakte (1)

km2 vierkante kilometer 1 km2 = 1 000 000 m2 = 100 hm2
hm2 vierkante hectometer 1 hm2 = 10 000 m2 = 1 ha
ha = hectare
dam2 vierkante decameter 1 dam2 = 100 m2 = 1 are
m2 vierkante meter (standaardmaat) 1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2 = 1 000 000 mm2 = 1 ca
ca = centiare
dm2 vierkante decimeter 1 dm2 = 0,01 m2 = 100 cm2
cm2 vierkante centimeter 1 cm2 = 0,0001 m2 = 100 mm2
mm vierkante millimeter 1 mm2 = 0,000001 m2

De standaardmaat voor de oppervlakte is de vierkante meter (m2).

 

Tabel 2: waarde eenheden

Eenheden van oppervlakte (2)

ha hectare 1 ha = 100 are = 10 000 ca
are (standaardmaat) 1 a = 1 are = 100 m2
ca centiare 1 ca = 0,01 are = 1 m2

 

Het gebruik van de afkorting 'a' van are is minder bekend.

Deze eenheden worden veelal toegepast om de grootte van een stuk grond aan te geven.

 

1 are is gelijk aan een gebied van 100 vierkante meter.

 

Tabel 3: gebied bij eenheid

Oppervlakte

eenheid gebied (vierkant)
1 km2 1000 m bij 1000 m
1 hm2 = 1 ha 100 m bij 100 m
1 dam2 = 1 are 10 m bij 10 m
1 m2 = 1 ca 1 m bij 1 m

 

De bovenstaande tabel laat zien dat een oppervlakte van 1 m2 overeenkomt met de oppervlakte van een vierkant met zijden van 1 m bij 1 m.

Je ziet ook dat 1 are een gebied is van 10 bij 10 meter. Met een oppervlakte van 10 x 10 = 100 m2. In een are passen precies honderd vierkanten van 1 m2

 

Voorbeeld oppervlaktematen

Een voetbalveld met een breedte van 60 meter en een lengte van 100 meter, heeft een oppervlakte van 6000 m2. Dat is omgerekend gelijk aan 0,6 ha.

De benaming hectare (ha) heeft hier de voorkeur boven het gebruik van de vierkante hectometer (hm2) omdat het een stuk grond betreft.

 

© 2012 - 2024 MijnRekensite.nl