De omtrek bereken je door alle lengtes van de zijden van een vlakke figuur bij elkaar op te tellen. Bijvoorbeeld de drie zijden van een driehoek. Voor een cirkel heb je een speciale woordformule nodig.

De omtrek van de bekende vlakke figuren moet je kunnen berekenen. De omtrek wordt uitgedrukt in een lengtemaat. Bijvoorbeeld in centimeter. Vergeet niet om de eenheid aan te geven.

Oefenen: omtrek berekenen

 

Omtrek

De totale lengte, als je langs de rand van de buitenzijde van een figuur of voorwerp gaat, is de omtrek.

De omtrek bereken je door alle zijden van de wiskundige figuur bij elkaar op te tellen. Voor de bekende vlakke figuren zijn daar woordformules voor. Bij een driehoek bereken je de omtrek door de som van de zijden te nemen. Bij een cirkel gaat dat net iets anders en heb je het getal pi nodig.

Hieronder staan twee voorbeelden, die laten zien hoe je de omtrek van een driehoek en van een cirkel berekent.

 

Twee uitgewerkte voorbeelden

Voorbeeld 1: omtrek driehoek

Figuur 1: driehoek

omtrek driehoek
omtrek driehoek berekenen

Vraag:

Bereken de omtrek van de driehoek hierboven.

De zijden zijn 6, 5 en 3 cm.

Oplossing:

Je telt de lengtes van de zijden op: Omtrek driehoek = som van de zijden

- Omtrek = 6 + 5 + 3 = 14 cm.

 

De omtrek wordt uitgedrukt in een lengte-eenheid.

 

Voorbeeld 2: omtrek cirkel

Figuur 2: cirkel

omtrek cirkel
omtrek cirkel berekenen

Vraag:

Bereken de omtrek van een cirkel met een diameter van 20 cm.

Oplossing:

Je gebruikt de woordformule: Omtrek cirkel = π x diameter

- Met π = 3,141592654... Spreek het getal π uit als pi.

- Omtrek = 3,1415... x 20 = 62,83 cm (antwoord op 2 decimalen).

 

Om de omtrek te schatten, mag je voor pi de waarde 3 nemen.

 

Woordformule

De woordformules voor het berekenen van de omtrek van verschillende wiskunde figuren zijn bij de oefeningen aangegeven.

 

In een woordformule is met woorden beschreven hoe je moet rekenen.

 

Over het getal π

Het getal π heb je nodig om aan ronde ofwel aan cirkelvormige voorwerpen te rekenen.

De π, spreek uit als pi, is een letter uit het Griekse alfabet.

Het getal π is een heel bijzonder constant getal. Het aantal decimalen, d.w.z. de cijfers na de komma, is oneindig groot.

 

Om te rekenen aan cirkelvormige voorwerpen, heb je het getal pi nodig.

 

Wat is de waarde?

De waarde van pi vind je bij benadering door de omtrek van een cirkel te meten en deze te delen door de diameter.

De woordformule is π = omtrek cirkel : diameter

Het getal π heb je vaak nodig voor het oplossen van meetkundige problemen.

 

Voorbeeld

Draait een wiel met een diameter van 1 meter één keer rond. Dan wordt op 2 decimalen nauwkeurig een afstand van 3,14 meter afgelegd. Ga dit na.

(Uitleg: 1 keer rond is gelijk aan de omtrek. Dus omtrek wiel = π x diameter = 3,14... x 1 = 3,14 m.)

 

Weetje

De omtrek van de aarde is bij benadering 40.000 kilometer.

 

© 2012 - 2024 MijnRekensite.nl