Bij het rekenen met procenten is het percentage als een kommagetal te schrijven. Sommige 'mooie' percentages zijn om te zetten naar een breuk of als een verhouding weer te geven.

Zo is 50% te schrijven als het kommagetal 0,5. Of als de breuk 1/2. Dit komt overeen met een verhouding van 1 staat tot 2.

Veel voorkomende 'mooie' percentages vind je terug in de tabellen hieronder. De tabellen zijn niet volledig en kunnen nog verder aangevuld worden.

Oefenen: procenten (1) - procenten (2)

 

Procent en percentage

Met het percentage wordt de hoeveelheid in procenten bedoeld.

Deze twee begrippen worden veelal door elkaar gebruikt.

Een percentage van 15% komt overeen met het aantal van 15%.

 

Het percentage is de hoeveelheid berekende procenten.

  

Handige omrekentabellen

De tabellen hieronder laten zien welke kommagetallen, breuken en verhoudingen bij veel voorkomende percentages horen. 

Door deze tabellen goed te kennen, ga je beter rekenen. En ben je in staat om de tabellen verder uit te breiden met nog andere 'mooie' percentages.

 

De tabellen

Toelichting bij de tabellen:

 • 10% = 10 : 100 = 0,1
 • 0,1 = 1 : 10 = 1/10
 • 1/10 deel = 1 : 10 x 100% = 10% 
 • 20% = 20 : 100 = 0,2
 • 0,2 = 2 : 10 = 1 : 5 = 1/5
 • 1/5 deel = 1 : 5 x 100% = 20%

  

Tabel 1a
percentage 10% 20% 30% 40% 50%
kommagetal 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
breuk 1/10 1/5 3/10 2/5 1/2
verhouding 1 : 10 1 : 5 3 : 10 2 : 5 1 : 2

 

Tabel 1b
percentage 60% 70% 80% 90% 100%
kommagetal 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
breuk 3/5 7/10 4/5 9/10 1/1
verhouding 3 : 5 7 : 10 4 : 5 9 : 10 1 : 1

 

Van procenten naar een kommagetal is delen door honderd.

 

Tabel 2
percentage 1% 2% 4% 5% 33,3% 66,7%
kommagetal
0,01 0,02 0,04 0,05 0,333... 0,666...
breuk 1/100 1/50 1/25 1/20 1/3 2/3
verhouding 1 : 100 1 : 50 1 : 25 1 : 20 1 : 3 2 : 3


 

Tabel 3
percentage 12,5% 25% 37,5% 50% 62,5% 75% 87,5%
kommagetal
0,125 0,25 0,375 0,5 0,625 0,75 0,875
breuk 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8
verhouding 1 : 8 1 : 4 3 : 8 1 : 2 5 : 8 3 : 4 7 : 8

 

 

Om te onthouden

 • Procenten reken je om naar een kommagetal door te delen door 100.
 • Een kommagetal reken je om naar procenten door te vermenigvuldigen met 100.
 • Een kommagetal is als een breuk te schrijven.
 • Een breuk is als een verhouding weer te geven.
 • De verhouding 2 : 5 spreek je uit als 'twee-staat-tot-vijf'.

 

Van een kommagetal naar een percentage is keer honderd.

 

© 2022 MijnRekensite.nl