Bij het rekenen met procenten zijn de percentages eenvoudig om te zetten naar breuken en verhoudingen

Veel voorkomende mooie percentages vind je terug in de tabellen hieronder. De tabellen zijn niet volledig en kunnen nog verder aangevuld worden.

 

Procent en percentage

Met het percentage wordt de hoeveelheid in procenten bedoeld. Deze begrippen worden veelal door elkaar gebruikt.

Bij een procentuele toename (bijvoorbeeld van de groei) wordt de toename in procenten bedoeld.

 

Het percentage staat voor het aantal procenten.

  

Handige omrekentabellen

De tabellen hieronder laten zien welke kommagetallen, breuken en verhoudingen bij veel voorkomende percentages horen. 

Door deze tabellen goed te kennen, ga je beter rekenen. En ben je in staat om de tabellen verder uit te breiden met nog andere 'mooie' percentages.

 

De tabellen

Toelichting bij de tabellen:

10% = 10 : 100 = 0,1

0,1 = 1 : 10 = 1/10

1/10 deel = 1 : 10 x 100% = 10%

 

20% = 20 : 100 = 0,2

0,2 = 2 : 10 = 1 : 5 = 1/5

1/5 deel = 1 : 5 x 100% = 20%

  

Tabel 1a
percentage 10% 20% 30% 40% 50%
kommagetal 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
breuk 1/10 1/5 3/10 2/5 1/2
verhouding 1 : 10 1 : 5 3 : 10 2 : 5 1 : 2

 

Tabel 1b
percentage 60% 70% 80% 90% 100%
kommagetal 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
breuk 3/5 7/10 4/5 9/10 1/1
verhouding 3 : 5 7 : 10 4 : 5 9 : 10 1 : 1

 

Van procenten naar een kommagetal is delen door honderd.

 

Tabel 2
percentage 1% 2% 4% 5% 33,3% 66,7%
kommagetal
0,01 0,02 0,04 0,05 0,333... 0,666...
breuk 1/100 1/50 1/25 1/20 1/3 2/3
verhouding 1 : 100 1 : 50 1 : 25 1 : 20 1 : 3 2 : 3


 

Tabel 3
percentage 12,5% 25% 37,5% 50% 62,5% 75% 87,5%
kommagetal
0,125 0,25 0,375 0,5 0,625 0,75 0,875
breuk 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8
verhouding 1 : 8 1 : 4 3 : 8 1 : 2 5 : 8 3 : 4 7 : 8

 

 

Om te onthouden

  • Procenten reken je om naar kommagetallen door te delen door 100.
  • Kommagetallen reken je om naar procenten door te vermenigvuldigen met 100.
  • Een kommagetal is als een breuk te schrijven.
  • Een breuk is als een verhouding weer te geven.
  • De verhouding 2 : 5 spreek je uit als twee-staat-tot-vijf.

 

Van een kommagetal naar procenten is keer honderd.

 

© 2020 MijnRekensite.nl