Wil je op MijnRekensite goed leren rekenen? Dan staan hier nuttige tips en dat wat je moet weten, om meer resultaat uit de rekenoefeningen te halen.

Alles is stap voor stap aangegeven. Bijvoorbeeld hoe je start met oefenen, uitleg over het scorerapport, de statusbalk, de rekenmachine en nog meer. In de besloten omgeving, vind je na het inloggen aanvullende informatie.

 

Over het oefenen

 

MijnRekensite is zo opgebouwd, dat je start met hoofdstuk 1 (H1) van het domein Getallen. Daarna ga je verder met hoofdstuk 2, hoofdstuk 3, enzovoort. Totdat je alle hoofdstukken van Getallen van jouw niveau hebt gehad. Ditzelfde schema houd je aan bij de domeinen Verhoudingen, Meten, Meetkunde en Verbanden. Je rondt de domeinen af door de toetsen te maken.

Hoofdonderwerpen

- domeinen -

getallen   verhoudingen   meten   meetkunde   verbanden
Getallen   Verhoudingen   Meten   Meetkunde   Verbanden

 

Je kunt ook met slim zoeken een onderwerp opzoeken waar je (nog) moeite mee hebt. Overleg dit zo nodig met je leraar of docent.

Alleen als je over oefentijd beschikt, kun je oefenen.

Pas als je een oefening voldoende beheerst, ga je verder met de volgende oefening op jouw niveau. Volg daarvoor de info bij de oefeningen en leer de theorie. In de praktijk komt het er op neer dat als je serieus oefent je (bijna) alle oefeningen kunt maken.

De opgaven van de oefeningen verschijnen in een willekeurige volgorde. Van een oefening maak je meestal meerdere opgaven. Hoeveel dat er zijn, hangt af van wat bij de oefening is vermeld. Ook geeft het programma aan wanneer je verder mag met de volgende oefening. Zie de afbeelding hieronder.

Oefenigen

Doordat de opgaven in een willekeurige volgorde verschijnen, komt het soms voor dat je dezelfde opgave opnieuw moet maken. Trek je daar niets van aan, ga gewoon door. Van herhalen leer je juist veel!

Als er extra verdiepingsstof stof is toegevoegd voor als je meer wilt doen, is dat bij de betreffende oefeningen en theorie aangegeven.

Deze oefenmethode heeft meerdere oefenniveaus. De niveaus 1F en 1S zijn de niveaus die je moet hebben bij het verlaten van de basisschool. Het niveau 2F wordt verder uitgediept in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs. Niveau S is het verdiepingsniveau. Bij elke oefening staat het niveau vermeld.

Bij de E-toetsen zijn er twee toetsniveaus. De niveaus N (gemakkelijk) en B (moeilijker).

Je oefent steeds op jouw eigen niveau. En pas als dat goed gaat, maak je oefeningen van een hoger niveau. Als je je strikt houdt aan de volgorde van de aangeboden oefeningen, zul je merken dat je al snel de ook wat moeilijker oefeningen aankunt.

Aan de scores kun je zien, hoe je presteert. Bij elke oefening wordt de score vermeld. In Mijn Score vind je een overzicht van al je scores. Met het zoekfilter zijn de scores gesorteerd op hoofdstuk Gt-H1. Zie de afbeelding hieronder.

Min Score

Je vindt er ook uitleg over de gebruikte afkortingen.

Ben je bij het einde van een hoofdstuk of toets aangekomen. En je hebt deze met succes afgerond. Dan geef je de status aan door op de knop Voltooid te klikken. Door op Niet voltooid te klikken, geef je aan dat je nog bezig bent met dat hoofdstuk. Bij het begin van een (nieuw) hoofdstuk is te zien of de opgaven wel of niet gemaakt zijn.

statusbalk

De statusbalk geeft het percentage voltooid (compleet) weer.

Onder Mijn Activiteiten is een overzicht te vinden welke hoofdstukken en toetsen af zijn.

Voor een zo goed mogelijk leerresultaat is een rekenmachine alléén toegestaan bij die oefeningen, waarbij de rekenmachine is te zien. Natuurlijk mag je dan ook je eigen rekenmachine gebruiken.

Tip: Door op het icoontje te klikken, komt de rekenmachine in beeld bij de mobiele versie.

Rekenkundige bewerkingen:

Optellen (+), aftrekken (−), vermenigvuldigen (×), delen (÷), kwadrateren (x^2) en worteltrekken (√x).

Een getal kun je positief of negatief maken (±). Met de C-toets wis je het display. De rekenmachine kent geen komma (,) maar wel een punt (.) voor kommagetallen.

Door op de '=' te klikken, krijg je het resultaat te zien.

Geheugenfuncties:
MS = sla getal op in geheugen
M+ = tel getal bij geheugen op
M− = trek getal van geheugen af
MR = laat getal geheugen zien
MC = wis het geheugen

* Deze rekenmachine alleen gebruiken voor educatieve doeleinden.

 Zonder een kladblaadje kun je eigenlijk niet. Houd daarom een kladblaadje bij de hand. Bij de wat moeilijke oefeningen is het handig om de opgave eerst op een kladblaadje te maken en de resultaten (antwoorden) over te nemen.

Het programma komt met een melding als er iets, bijvoorbeeld een getal, niet correct is ingevuld.

Bij het invullen van grote getallen is het bij veel oefeningen toegestaan een spatie of een punt (.) te plaatsen tussen de duizendtallen. Dat verhoogt de leesbaarheid. Het programma geeft aan waar dat kan.

Bijvoorbeeld: 6500747 = 6 500 747 = 6.500.747 en zo is 1024,4 = 1 024,4 = 1.024,4.

Verwar de punt (.) voor duizendtallen niet met de komma (,) voor een decimaal getal.

Een browser is het programma waarmee je op internet surft. Gebruik altijd de laatste browserversie voor de beste resultaten. De resultaten kunnen, mede afhankelijk van het besturingssysteem (Microsoft Windows, Android, Apple Mac), per browser verschillen. Wissel zo nodig van browser.

Bekende browsers zijn: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, Opera en Apple Safari.

Soms zijn problemen te verhelpen door het beeld in de browser te vernieuwen (verversen).

Soms komt een oefening niet helemaal goed in beeld. Op je desktop is de grootte van het beeld in het browserscherm aan te passen door de F11-toets in te drukken. Keer terug door nogmaals op de F11-toets te drukken.

Of houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk vervolgens op + of - om in of uit te zoomen. Dit kan ook met het scrollwieltje van je muis. Door de Ctrl-toets en de 0 (nul) in te drukken, ga je terug naar de standaard instelling.

Op een tablet of op een mobiele telefoon gaat dat weer net iets anders. Soms is het handig om het scherm te draaien. Ook is het besturingssysteem van invloed.

Soms gaat er wel eens iets mis. Meestal is dat snel op te lossen. Bijvoorbeeld door de webpagina te verversen of door de browsergeschiedenis te wissen.

Probleem + oplossing:

1) Als in Mijn Score de totaalscore van alle gemaakte oefeningen niet overeenkomt met het overzicht van alle scores in de scorecirkel, is er mogelijk iets mis gegaan met de opslag van informatie.

Oplossing: Sluit het programma altijd netjes af via Afmelden > Uitloggen. Log nooit in met meerdere personen op hetzelfde account. Log zo nodig opnieuw in.

2) Komt na het indrukken van de knop Ga terug in Mijn Score de foutmelding "Document verlopen", dan is de laatste oefening niet goed afgesloten.

Oplossing: Volg de aanwijzing van de browser op of vernieuw de webpagina (F5 sneltoets).

3) Help, ik kan niet meer inloggen omdat Mijn Account voor een bepaalde tijd is geblokkeerd!

Oplossing: Er zit niet anders op dan 15 minuten te wachten. Vanwege de veiligheid is het aantal foute inlogpogingen beperkt tot maximaal 7 keer.

4) Ik heb een bestelling geplaatst (enkele licentie) en afgerekend en kan toch niet direct oefenen.

Oplossing: Soms duurt de afhandeling van de bestelling iets langer. Neem zo nodig contact op.

 

 

Volg ons op: Twitter | Delen op: Twitter, Facebook, LinkedIn