Je hebt geen rekenmachine bij de hand en je wilt weten of de uitkomst van een vermenigvuldiging correct is. Dat kan door de negenproef te doen. In een aantal stappen werk je naar het resultaat toe.

De negenproef wordt ook wel de kruismethode genoemd.

De negenproef is bedoeld als extra verdiepingsstof. Zie de negenproef als een handig trucje, waar je je voordeel mee kunt doen.

Oefenen: vermenigvuldigen

 

De negenproef

De negenproef pas je toe om de uitkomst van een vermenigvuldiging ofwel keersom te controleren. Dat doe je in een vast aantal stappen. Uiteindelijk heb je niet meer nodig dan een kladblaadje, met daarop een kruis getekend. Die je vervolgens invult.

Zo kun je nagaan of 53 x 76 gelijk is aan 4028. Je telt van elk van deze drie getallen de afzonderlijke cijfers bij elkaar op totdat er slechts één cijfer over blijft. Als tussenstap voer je een vermenigvuldiging uit. Daarna controleer je het resultaat.

Hieronder is een voorbeeld uitgewerkt.

 

Uitgewerkt voorbeeld
Je controleert de uitkomst in stappen.
 opgave    stappenplan
76      stap 1  neem 76 → 7 + 6 = 13 → 1 + 3 = 4
53      stap 2  neem 53 → 5 + 3 = 8
-----  x    stap 3  4 x 8 = 32 (de cijfers uit stap 1 en 2) → 3 + 2 = 5
4028      stap 4  neem 4028 → 4 + 0 + 2 + 8 = 14 → 1 + 4 = 5
       stap 5  Controleer of de cijfers uit stap 3 en stap 4 gelijk zijn → 5 = 5 (?)
         Zo ja, dan is de uitkomst correct.
         Dus 4028 is correct.

 

Let op! Stel dat je bij het opschrijven van de uitkomst 4028 de laatste twee cijfers per ongeluk had omgedraaid. Dan was ondanks de controle de uitkomst 4082 toch fout geweest.

 

Met de negenproef controleer je de uitkomst van een vermenigvuldiging.

 

Gebruik een kladblaadje

Figuur 1: kladblaadje

kladblaadje

 

 

 

 

 

 

Hierboven zie je de negenproef uitgevoerd op een kladblaadje.

Je ziet dat er een kruis is getekend om de stappen uit het schema hierboven handig weer te geven. De negenproef wordt daarom ook wel de kruismethode genoemd.

 

Vraag:

Ga na dat de vermenigvuldiging 24 x 86 = 2064 correct is uitgevoerd. Zie figuur 1.

Controle:

Je begint met 86. Dit levert een 5 op. De 5 plaats je bovenin het kruis. 24 levert een 6 op. De 6 plaats je onderin. 5 x 6 levert een 3 op. 2064 moet ook een 3 opleveren, anders is het antwoord fout. Dat klopt hier. Dus de uitkomst 2064 is goed.

 

© 2012 - 2024 MijnRekensite.nl