Je vindt hier van het domein Meten een overzicht van de hoofdstukken met de oefeningen en de theorie. Kies een hoofdstuk om mee te oefenen. Neem van elk hoofdstuk wel eerst de theorie door.

Bij het meten gaat het om het vastleggen van onze omgeving met maten. Het stelsel van maten dat we tegenwoordig kennen, wordt het metrieke stelsel genoemd. Met deze eenheden van maten moet je goed kunnen rekenen. Er is dan ook veel aandacht voor de opbouw en het omrekenen van veel toegepaste eenheden van: lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht en tijd. Je leert rekenen met veel gebruikte computereenheden. En je leert de snelheid als samengestelde eenheid kennen. Dit domein geeft een opstap naar het vak natuurkunde.

Theorie: meten

Je start met hoofdstuk 1 en sluit tenslotte af met de toets.

 

 

Hoofdstukken