Mt-H10 | 2.3 Bereken de snelheid

Opgave: 1 van 5

De afgelegde weg is 1.020 meter per minuut.
De snelheid is dan centimeter/seconde.
Niv: 2F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Voorbeeld: de afgelegde weg is 95 000 m in 1 minuut. Bereken de snelheid in km per uur.

Oplossing: de snelheid = 95 000 : 1000 x 60 = 5 700 km/uur.