Mk-H4 | 7.2 Oppervlakte van een cirkel

Opgave: 1 van 5

Diameter cirkel = 6 cm.
Oppervlakte = 3,14 x x : = cm2.
Geef het antwoord op 2 decimalen nauwkeurig.
Niv: 2F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: