Mk-H4 | 7.2 Oppervlakte van een cirkel

Opgave: 1 van 5

cirkel
Diameter cirkel = 9 cm.
Oppervlakte = 3,14 x x : = cm2
Geef het antwoord op 2 decimalen nauwkeurig.
Niv: 2F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Voorbeeld: Oppervlakte cirkel = π x diameter x diameter : 4

Reken hier met π = 3,14 en rond het antwoord af op 2 decimalen.

diameter = 6 cm → Oppervlakte = 3,14 x 6 x 6 : 4 = 28,26 cm2.