Mk-H4 | 5.1 Oppervlakte van een parallellogram

Opgave: 1 van 5

De basis = 9 cm en de hoogte = 6 cm.
Oppervlakte parallellogram = x = cm2.
Niv: 2F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: