Mk-H4 | 1.1 Oppervlakte van een rechthoekige driehoek

Opgave: 1 van 5

driehoek
Van een driehoek is de basis = 8 cm en de hoogte = 5 cm.
Oppervlakte driehoek = x : = cm2
Niv: 2F | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 5 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Voorbeeld: Oppervlakte driehoek = basis x hoogte : 2

basis = 5 en hoogte = 3 cm → Oppervlakte = 5 x 3 : 2 = 7,5 cm2.

Bekijk de theorie.