Een lijndiagram, ook wel een lijngrafiek genoemd, is een grafiek die een verandering weergeeft. Vaak is dat een verandering in de tijd. Bijvoorbeeld het verloop van de uitleen van boeken in de plaatselijke bibliotheek gedurende een aantal jaren.

De waarnemingen worden als punten uitgezet in een grafiek. Deze punten worden daarna onderling verbonden door lijnstukjes.

Meestal wordt de tijd op de horizontale as uitgezet en het aantal of de hoeveelheid op de verticale as.

Oefenen: verbanden

 

Het lijndiagram

Een lijndiagram wordt ook wel een lijngrafiek genoemd. De titel geeft het onderwerp aan. De lijnstukjes geven het verloop weer.

Een lijngrafiek is heel geschikt om de verandering van iets in de tijd aan te geven. De horizontale-as wordt dan meestal als de tijd-as genomen. Zie de figuur hieronder.

De verticale as kan over van alles gaan, zoals bijvoorbeeld: de leeftijd, het gewicht, de afgelegde afstand, de groei, het aantal uitgeleende boeken. Bedenk er zelf nog enkele.

 

Praktijkvoorbeeld

Uitleen bibliotheek

In een bibliotheek worden jeugdboeken uitgeleend. Vanaf 2010 is bijgehouden hoeveel dat er jaarlijks zijn. Het verloop is weergegeven in het lijndiagram hieronder.

 

Figuur 1: lijndiagram

lijngrafiek

Bij de verticale as is de hoeveelheid uitgeleende boeken aangegeven.

De horizontale as is de tijd-as met de opeenvolgende jaartallen.

De jaarlijkse aantallen worden als punten aangegeven en zijn onderling met lijnstukjes verbonden. 

 

Uit een lijndiagram kun je allerlei conclusies trekken.

 

Je ziet duidelijk dat er in 2011 de meeste en in 2013 de minste jeugdboeken zijn uitgeleend. Na 2011 worden er minder boeken uitgeleend. Na 2013 neemt het aantal weer toe.

Bij een toename in de tijd zie je de grafiek stijgen. Daarentegen daalt de grafiek bij een afname. Zo heeft de grafiek een top in 2011 en een dal in 2013. Ga dit na.

 

Het puntdiagram

Een puntdiagram (puntgrafiek) lijkt veel op een lijndiagram. Als veel punten van de waarnemingen dicht bij elkaar liggen, trek je een rechte lijn tussen die punten door. Je kunt dan gemakkelijk afwijkingen zien. 

 

Grafieken in de wiskunde

In de wiskunde wordt een lijngrafiek veelal gebruikt om bij formules lijnen te tekenen. De benaming lijngrafiek heeft hier de voorkeur boven lijndiagram.

Bij een lijngrafiek wordt de horizontale as vaak de X-as en de verticale as de Y-as genoemd. De punten in de grafiek heten de coördinaten.

Deze begrippen worden hier niet verder behandeld.

 

© 2012 - 2024 MijnRekensite.nl