Een lengte-eenheid is een maat voor de grootte van een bepaalde lengte of afstand. Bij het omrekenen van eenheden, reken je met de stapgrootte. Het aantal te nemen stappen hangt af van het voorvoegsel.

De standaardmaat is de meter. Het symbool is m. De andere eenheden worden daarvan afgeleid. Door een voorvoegsel voor de m van meter te plaatsen, ontstaat de trap. Zie de figuur hieronder.

De lengte-eenheden van groot naar klein zijn: km-hm-dam-m-dm-cm-mm

Oefenen: lengte-eenheden

 

Lengte-eenheden / -maten

Van allerlei voorwerpen om ons heen kun je de lengte meten. De grootte ervan druk je uit in een lengte-eenheid. Een lengte-eenheid wordt ook wel een lengtemaat genoemd.

Bijvoorbeeld de lengte van een bepaald type auto is 4,2 meter. Omgerekend is dat 420 centimeter.

 

Met een lengte-eenheid geef je van een lengte of afstand de maat aan.

 

In de figuur hieronder zijn de lengte-eenheden op de trap van boven naar beneden van groot-naar-klein geplaatst. Het voorvoegsel geeft samen met de eenheid de grootte van de maat aan.

De standaard lengtemaat is de meter, afgekort tot m. De andere eenheden op de trap zijn daarvan afgeleid door vóór de m een voorvoegsel te plaatsen.

 

Figuur 1: lengtematen

lengte-eenheden

 

 

De stapgrootte tussen de eenheden van lengte is een factor 10.

Elke stap van groot-naar-klein is keer 10 en van klein-naar-groot is delen door 10.

Zo is 15 m gelijk aan 1500 cm,
want 15 x 10 x 10 = 1500 (2 stappen).

En zo is 12 dm gelijk aan 1,2 m,
want 12 : 10 = 1,2 (1 stap).

 

 

Al de eenheden op de trap zijn afgeleid van de meter.

 

Schema lengte-eenheden / -maten

Schema 1 laat zien hoe de lengte-eenheden zijn te rangschikken: de stapgrootte is een factor 10.

 

Schema 1: stapgrootte

Van groot-naar-klein is KEER 10

km -> hm -> dam -> m -> dm -> cm -> mm

 

Van klein-naar-groot is DELEN door 10

mm -> cm -> dm -> m -> dam -> hm -> km

 

De factor is het getal waarmee je vermenigvuldigt of deelt.

 

Omrekentabellen

De lengte-eenheden op de trap zijn ook in een tabel weer te geven. De tabellen 1 en 2 zijn daar voorbeelden van.

Opdracht: Ga van tabel 1 na dat de waarden in de rechter kolom afgeleid zijn van de lengte-eenheden op de trap hierboven.

 

Tabel 1: waarde eenheden

Eenheden van lengte (1)

km = kilometer 1 km = 1000 m
hm = hectometer 1 hm = 100 m
dam = decameter 1 dam = 10 m
m = meter (standaardmaat) 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
dm = decimeter 1 dm = 1/10 m = 0,1 m = 10 cm
cm = centimeter 1 cm = 1/100 m = 0,01 m = 10 mm
mm = millimeter 1 mm = 1/1000 m = 0,001 m

De standaardmaat voor de lengte is de meter (m).

 

De andere maten zijn ervan afgeleid door er een voorvoegsel voor te plaatsen.

Lees hier over de voorvoegsels.

 

voorvoegsel plus standaardmaat = grootte van de maat

 

Je weet nu dat de standaardmaat de meter is om een lengte of een afstand aan te geven. De standaardmaten voor oppervlakte-eenheden en inhouds-eenheden worden in de volgende hoofdstukken behandeld.

Andere benamingen voor een standaardmaat zijn standaardeenheid of standaardsymbool. 

 

Tabel 2: omrekenen eenheden

Eenheden van lengte (2)

Van / naar m dm cm mm
m 1 10 100 1000
dm 0,1 1 10 100
cm 0,01 0,1 1 10
mm 0,001 0,01 0,1 1

 

Uit tabel 2 lees je direct af dat 1 m gelijk is aan 100 cm. En dat 1 mm gelijk is aan 0,001 m.

 

Door de oefeningen te maken, leer je rekenen met lengte-eenheden.

 

Voorbeelden uit de praktijk

In Nederland staat langs de autosnelweg om elke 100 meter een hectometerpaal. Een andere is de kilometerpaal die op een afstand van 1000 meter staan.

Een volwassen man is ongeveer 1,80 meter lang. Dat is omgerekend 180 centimeter. Een volwassen vrouw is gemiddeld 10 centimeter korter.

De hoogte van een deur is ongeveer 20 decimeter, dat is gelijk aan 2 meter.

Bedenk zelf andere voorbeelden.

 
© 2020 MijnRekensite.nl