Een lengte-eenheid geeft de maat aan van de grootte van een lengte of afstand. Bij het omrekenen van eenheden, reken je met de stapgrootte. Het aantal te nemen stappen hangt af van het voorvoegsel.

De standaardmaat is de meter. Het symbool is m. De andere lengtematen zijn daarvan afgeleid. Door de bekende voorvoegsels voor de m van meter te plaatsen, ontstaat de figuur van trap.

De lengte-eenheden van groot naar klein zijn: km-hm-dam-m-dm-cm-mm

Oefenen: lengte-eenheden

 

Lengte-eenheden

Van allerlei voorwerpen om ons heen kun je de lengte meten. De afmetingen ervan druk je uit in een lengte-eenheid. Een lengte-eenheid wordt ook wel een lengtemaat genoemd.

Bijvoorbeeld de lengte van een bepaald type auto is 4,2 meter. Omgerekend is dat 420 centimeter.

 

Met een lengte-eenheid geef je de maat aan.

 

Met een lengte-eenheid geef je de maat aan van een lengte, breedte, diepte, hoogte, afstand en omtrek. Deze begrippen kom je hier vaker tegen.

 

De trap

In de figuur hieronder zijn de lengte-eenheden op de trap van boven naar beneden van groot-naar-klein geplaatst. Het voorvoegsel geeft samen met de eenheid de grootte van de maat aan.

De standaard lengtemaat is de meter, afgekort tot m. De andere eenheden op de trap zijn daarvan afgeleid door vóór de m een voorvoegsel te plaatsen.

Ga je van boven naar beneden op de trap, dan vind je elke volgende maat door te vermenigvuldigen met 10. Van beneden naar boven deel je door 10.

De factor 10 wordt de stapgrootte genoemd. 

 

Figuur 1: lengtematen

lengte-eenheden

De stapgrootte tussen de eenheden van lengte is een factor 10.

Elke stap van groot-naar-klein is keer 10 en van klein-naar-groot is delen door 10.

Zo is 15 m gelijk aan 1500 cm, want 15 x 10 x 10 = 1500 (2 stappen).

En zo is 12 dm gelijk aan 1,2 m, want 12 : 10 = 1,2 (1 stap).

 

Al de eenheden op de trap zijn afgeleid van de meter.

 

Schema

Het schema laat zien hoe de lengte-eenheden zijn te rangschikken. De stapgrootte is een factor 10.

 

Schema 1: stapgrootte

Van groot-naar-klein is KEER 10

km -> hm -> dam -> m -> dm -> cm -> mm

 

Van klein-naar-groot is DELEN door 10

mm -> cm -> dm -> m -> dam -> hm -> km

 

De factor is het getal waarmee je vermenigvuldigt of deelt.

 

Omrekentabellen

De lengte-eenheden op de trap, zie figuur 1, zijn ook in een tabel weer te geven. De tabellen 1 en 2 zijn daar voorbeelden van.

Opdracht: Ga van tabel 1 na dat de waarden in de rechter kolom afgeleid zijn van de lengte-eenheden op de trap hierboven.

 

Tabel 1: waarde eenheden

Eenheden van lengte (1)

km = kilometer 1 km = 1000 m
hm = hectometer 1 hm = 100 m
dam = decameter 1 dam = 10 m
m = meter (standaardmaat) 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
dm = decimeter 1 dm = 1/10 m = 0,1 m = 10 cm
cm = centimeter 1 cm = 1/100 m = 0,01 m = 10 mm
mm = millimeter 1 mm = 1/1000 m = 0,001 m

De standaardmaat voor de lengte is de meter (m).

 

De maten in de tabel zijn afgeleid van de meter door er een voorvoegsel voor te plaatsen.

Lees hier over de voorvoegsels.

 

voorvoegsel 'plus' standaardmaat = grootte van de maat

 

Je weet nu dat de standaardmaat de meter is om een lengte of een afstand aan te geven. De standaardmaten voor oppervlakte-eenheden en inhouds-eenheden worden in de volgende hoofdstukken behandeld.

Andere benamingen voor de standaardmaat zijn standaardeenheid of standaardsymbool. 

 

Tabel 2: omrekenen eenheden

Eenheden van lengte (2)

Van / naar m dm cm mm
m 1 10 100 1000
dm 0,1 1 10 100
cm 0,01 0,1 1 10
mm 0,001 0,01 0,1 1

 

Uit tabel 2 lees je direct af dat 1 m gelijk is aan 100 cm. En dat 1 mm gelijk is aan 0,001 m.

 

Door de oefeningen te maken, leer je rekenen met lengte-eenheden.

 

Voorbeelden uit de praktijk

In Nederland staat langs de autosnelweg om elke 100 meter een hectometerpaal. Een andere is de kilometerpaal die op een afstand van 1000 meter staan.

Een volwassen man is ongeveer 1,80 meter lang. Dat is omgerekend 180 centimeter. Een volwassen vrouw is gemiddeld 10 centimeter korter.

De hoogte van een deur is ongeveer 2 meter.

Een afstand van 1,5 meter is bij benadering gelijk aan twee armlengtes van een volwassen persoon.

Bedenk nog andere voorbeelden.

 

De inch is een oude lengtemaat die nog steeds wordt gebruikt.

 

Inch

De inch als maateenheid voor de tv

De inch is een oude lengte-eenheid die nog steeds wordt gebruikt.

1 inch komt overeen met 2,54 cm. 

De afmetingen van een tv wordt uitgedrukt in inches. Dat is de afstand gemeten van de linkeronderhoek naar de rechterbovenhoek. Dit wordt ook wel de schermdiagonaal genoemd. Diagonaal betekent schuin oplopend.

Een tv van 40 inch = 40 x 2,54 = 101,6 cm en dat is afgerond 102 cm diagonaal gemeten.

 

 
© 2022 MijnRekensite.nl