Een kommagetal is geen heel getal, maar een gebroken getal. Of anders gezegd, een kommagetal is een getal met één of meer cijfers achter de komma. De cijfers na de komma heten decimalen. Een kommagetal wordt daarom ook wel een decimaal getal genoemd.

Met kommagetallen kun je rekenen. Soms verschuift de komma. Er zijn eindige en oneindige kommagetallen. Vaak wordt de laatste nul(len) na de komma weggelaten.

Voorbeelden van kommagetallen zijn: 3,2 en 1,84 en 6,67.

Oefenen: kommagetallen (1) - kommagetallen (2)

 

Wat zijn kommagetallen?

Je weet al dat de hele getallen opgebouwd zijn uit eenheden, tientallen, honderdtallen, duizendtallen, enzovoort. Een kommagetal is een gebroken getal. Voor de komma staan de helen en na de komma volgen de decimalen. Vandaar dat een kommagetal ook wel een decimaal getal wordt genoemd.

De deling 6 : 4 = 1 levert een rest van 2 op. Delen we 2 door 4 dan is 0,5 het resultaat. De uitkomst van deze deling is ook te schrijven als 1,5. Een decimaal getal stelt dus eigenlijk een breuk voor. Daarover later meer.

 

Voorbeelden:

 • 0,1 is ééntiende ( 1 nul )
 • 0,01 is éénhonderdste ( 2 nullen )
 • 0,001 is éénduizendste ( 3 nullen )
 • 0,0001 is ééntienduizendste ( 4 nullen )
 • 0,00001 is éénhonderdduizendste ( 5 nullen )
 • 0,000001 is éénmiljoenste ( 6 nullen )

 

Voorbeeld opbouw getal

Van het getal 712,428 is het eerste cijfer na de komma 0,4 (viertiende) waard, het tweede cijfer 0,02 (tweehonderdste) en het derde cijfer 0,008 (achtduizendste).

 

H T E   t h d
7 1 2 , 4 2 8

 

H = honderdtallen, T = tientallen, E = eenheden en t = tienden, h = honderdsten, d = duizendsten.

 

Weglaten laatste nul of nullen

Vaak wordt de laatste nul of nullen na de komma weggelaten, tenzij er iets anders aangegeven of vereist is.

 

Voorbeelden:

 • 2,278 x 10 = 22,78 ( komma schuift 1 plaats op )
 • 6,75 x 100 = 675
 • 0,0023 x 1000 = 2,3

 

Bij elke nul erbij of eraf schuift de komma één plaats op.

 

Door te delen door 10, 100, 1000, ... schuift de komma naar links op.

 

Voorbeelden:

 • 72,1 : 10 = 7,21 ( komma schuift 1 plaats op )
 • 68,92 : 100 = 0,6892
 • 78334 : 1000 = 78,334

 

© 2022 MijnRekensite.nl