Om breuken met ongelijke noemers op te kunnen tellen, zoek je naar het kleinste gemene veelvoud. De afkorting heet kgv. Je maakt de noemers dan gelijk.

Alléén als de noemers van breuken gelijk zijn, mag je breuken optellen of aftrekken. Daarover in een volgend hoofdstuk meer.

Oefenen: kleinste gemene veelvoud

 

Het kleinste gemene veelvoud

Wat is een veelvoud?

Van 6 x 2 = 12, is 12 een veelvoud van 6.

Het getal 2 is de factor waarmee wordt vermenigvuldigd.

Het veelvoud is het resultaat van een vermenigvuldiging.

 

Wat is het kgv?

Het volgende voorbeeld laat zien wat het kleinste gemene veelvoud (kgv) is.

Stel je de twee willekeurige getallen 3 en 5 voor.

Vraag: Bepaal het kgv?

Antwoord:

- Eerst bepalen we de veelvouden van beide getallen.

- Veelvouden van het getal 3 zijn 3, 6, 9, 12, 15, 18, ...

- Veelvouden van het getal 5 zijn 5, 10, 15, 20, 25, ...

- Je ziet dat 15 het kleinste gemeenschappelijke veelvoud is van 3 en 5.

- Dit getal wordt het kleinste gemene veelvoud ofwel het kgv genoemd.

- Dus het kgv is 15.

 

Het kgv is de afkorting van het kleinste gemene veelvoud.

 

Een toepassing

Bij het optellen en aftrekken van ongelijknamige breuken, zoek je naar het kgv om de noemers gelijk te maken. 

Ongelijknamige breuken zijn breuken met verschillende noemers. In een volgend hoofdstuk daarover meer.

 

Voorbeeld:

2   1   8   3   11    
---- + ---- = ---- + ---- = ----   het kgv is 12
3   4   12   12   12    

  

De noemers in het voorbeeld zijn de getallen 3 en 4.

Je zoekt naar het kleinste getal dat (nog) door 3 en 4 te delen is.

Het getal 12 is het kleinste gemene veelvoud van 3 en 4.

Dus wordt 12 de gelijknamige noemer.

 

De betekenis van 'gemene' is gemeenschappelijke of gezamenlijke deler.

 

De tafels kennen

Je ziet dat je de tafels van vermenigvuldigen en delen moet kennen om het kgv te vinden.

 

© 2012 - 2024 MijnRekensite.nl