Binnen het domein Verbanden gaat het om het goed kunnen omgaan met de informatie uit tabellen, diagrammen en grafieken. Het omgaan met formules dat ook onder dit domein valt, is in de andere domeinen al aan de orde geweest.

Voor een onderzoek wordt de informatie eerst verzameld, bewerkt en daarna overzichtelijk gepresenteerd in een tabel, diagram of grafiek. Om er vervolgens conclusies uit te kunnen trekken.

We behandelen eerst de tabellen. De diagrammen en grafieken, waarvan er verschillende uitvoeringen zijn, worden apart behandeld.

In het voortgezet onderwijs is statistiek een onderdeel van de wiskunde.

Oefenen: verbanden

 

Het omgaan met informatie

Statistiek

Statistiek gaat over informatie. De informatie uit een onderzoek wordt eerst verzameld, bewerkt en daarna gepresenteerd. Een onderzoek zou kunnen zijn om na te gaan hoeveel jongens en meisjes van een bepaalde leeftijd er regelmatig aan sport doen.

De verzamelde gegevens worden op een geordende wijze in tabellen weergegeven. Diagrammen en grafieken worden veelal gebruikt om deze informatie op een fraaie, goed leesbare manier te presenteren. Zodat deze gemakkelijker te begrijpen zijn.

Tegenwoordig is er handige software om een tabel eenvoudig in een diagram of grafiek om te zetten.

 

In Nederland is het Centraal Bureau voor de Statistiek (afgekort CBS) de instantie voor de informatieverwerking ten behoeve van de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven.

 

Het verzamelen van gegevens, het presenteren en het trekken van conclusies valt onder de statistiek. In het voortgezet onderwijs is statistiek een apart onderdeel van het vak wiskunde. Je leert dan over centrummaten (gemiddelde, modus, mediaan, kwartielen, enzovoort).

 

Tabellen, diagrammen en grafieken

De tabellen worden hierna het eerst besproken. Verschillende diagrammen en grafieken worden daarna apart behandeld. Deze zijn er in een grote verscheidenheid. We kennen o.a. een staafdiagram, een beelddiagram, een cirkeldiagram, een lijndiagram en een puntdiagram.

 

Media

In de verschillende media waaronder internet, televisie, kranten en tijdschriften kom je veelvuldig tabellen, diagrammen en grafieken tegen. Wil je al deze informatie goed kunnen begrijpen dan is basiskennis over statistiek van belang.

 

© 2012 - 2024 MijnRekensite.nl