Een inhoudseenheid is een maat voor de grootte van een inhoud of van een bepaald volume. Bij het omrekenen van eenheden, reken je met de stapgrootte.

De standaardmaat is de kubieke meter. Het symbool is m3.

Eerder heb je al kennis gemaakt met de liter als standaardmaat. Een liter is gelijk aan één kubieke decimeter.

Oefenen: inhoudseenheden (2)

 

Inhoudseenheden

De inhoud van een voorwerp dat ruimte inneemt, bijvoorbeeld het volume van de hoeveelheid zand in een kruiwagen, wordt uitgedrukt in een inhoudseenheid.

In de figuur hieronder zijn de inhoudseenheden op de trap van boven naar beneden van groot-naar-klein geplaatst. De standaardmaat is de kubieke meter, afgekort tot m3.

 

Figuur 1: inhoudsmaten

inhouds-eenheden

 

De stapgrootte tussen de inhouds-eenheden is een factor 1000.

Elke stap van groot-naar-klein is keer 1000 en van klein-naar-groot is delen door 1000.

Zo is 5 m3 gelijk aan 5 000 000 cm3, want 5 x 1000 x 1000 = 5 000 000 (2 stappen).

 

Schema

De inhoudseenheden zijn als volgt te rangschikken, de stapgrootte is een factor 1000.

Zie het schema.

 

Schema 1: inhoudsmaten

Onthoud:

Van groot-naar-klein is KEER 1000

km3 -> hm3 -> dam3 -> m3 -> dm3 -> cm3 -> mm3

 

Van klein-naar-groot is DELEN door 1000

mm3 -> cm3 -> dm3 -> m3 -> dam3 -> hm3 -> km3

 

Omrekentabel

De eenheden op de trap (hierboven) zijn terug te vinden in tabel 1.

 

Je weet al dat 1 dm3 = 1 liter en dat 1 cm3 = 1 ml. 

 

Tabel 1: waarde eenheden

Eenheden van inhoud

m3 kubieke meter (standaardmaat) 1 m3 = 1000 dm3 = 1 000 000 cm3 = 1 000 000 000 mm3
dm3 kubieke decimeter 1 dm3 = 1000 cm3 = 1 l
l = liter
cm3 kubieke centimeter 1 cm3 = 0,001 dm3 = 0,001 l = 1 ml
1 cm3 = 1 cc (verouderd)
mm3 kubieke millimeter 1 mm3 = 0,001 cm3

De standaardmaat voor de inhoud is (vaak) de kubieke meter (m3).

 

Toelichting

Voor het aanleggen van een tuinvijver moet bijvoorbeeld 4 kubieke meter zand afgegraven worden.

Soms wordt nog in plaats van de cm3 de afkorting cc gebruikt. Dit is historisch zo gegroeid. De cc is dus een afwijkende maataanduiding die nog steeds wordt gebruikt. cc staat voor 'cubic centimeter' (Engels) of 'centimètre cube' (Frans).

Voorbeeld: Een motor met een inhoud van 1.600 cc zegt iets over de rijprestaties van een auto. 1.600 cc is gelijk aan 1,6 liter cilinderinhoud.

 

© 2012 - 2024 MijnRekensite.nl