Een inhoudseenheid is een maat voor de grootte van een inhoud of een bepaald volume. Bij het omrekenen van eenheden, reken je met de stapgrootte.

De standaardmaat is de kubieke meter. Het symbool is m3.

Eerder heb je al kennis gemaakt met de liter als standaardmaat. Een liter is gelijk aan een kubieke decimeter.

Oefenen: inhoudseenheden (2)

 

Inhoudseenheden

De inhoud van een voorwerp dat ruimte inneemt, bijvoorbeeld het volume van de hoeveelheid zand in een kruiwagen, wordt uitgedrukt in een inhoudseenheid.

In de figuur hieronder zijn de inhoudseenheden op de trap van boven naar beneden van groot-naar-klein geplaatst. De standaardmaat is de kubieke meter, afgekort tot m3.

 

Figuur 1: inhoudsmaten

inhouds-eenheden

De stapgrootte tussen de eenheden van inhoud is een factor 1000.

Elke stap van groot-naar-klein is keer 1000 en van klein-naar-groot is delen door 1000.

Zo is 5 m3 gelijk aan 5 000 000 cm3, want 5 x 1000 x 1000 = 5 000 000 (2 stappen).

 

Schema

De inhoudseenheden zijn als volgt te rangschikken, de stapgrootte is een factor 1000:

 

Schema 1: stapgrootte

Van groot-naar-klein is KEER 1000

km3 -> hm3 -> dam3 -> m3 -> dm3 -> cm3 -> mm3

 

Van klein-naar-groot is DELEN door 1000

mm3 -> cm3 -> dm3 -> m3 -> dam3 -> hm3 -> km3

 

 

Omrekentabel

De eenheden op de trap (hierboven) zijn terug te vinden in de tabel.

 

Je weet al dat 1 dm3 = 1 liter en dat 1 cm3 = 1 ml. 

 

Tabel 1: waarde eenheden

Eenheden van inhoud

m3 = kubieke meter (standaardmaat) 1 m3 = 1000 dm3 = 1 000 000 cm3 = 1 000 000 000 mm3
dm3 = kubieke decimeter 1 dm3 = 1000 cm3 = 1 l
l = liter
cm3 = kubieke centimeter 1 cm3 = 0,001 dm3 = 0,001 l = 1 ml
1 cm3 = 1 cc (verouderd)
mm3 = kubieke millimeter 1 mm3 = 0,001 cm3

De standaardmaat voor de inhoud is (vaak) de kubieke meter (m3).

 

Voorbeelden inhoudsmaten

Bijvoorbeeld voor bij het aanleggen van een tuinvijver moet 4 kubieke meter zand afgegraven worden.

Soms wordt in plaats van de cm3 de afkorting cc gebruikt. Dit is historisch zo gegroeid en is eigenlijk verouderd. cc staat voor 'cubic centimeter' (Engels) of 'centimètre cube' (Frans).

Een motor van 1.600 cc zegt iets over de rijprestatie van een auto. 1.600 cc is gelijk aan 1,6 liter cilinderinhoud.

 

© 2022 MijnRekensite.nl