Een inhoudseenheid is een maat voor de grootte van een inhoud of een volume. Bij het omrekenen van eenheden bijvoorbeeld van liter naar deciliter reken je met de stapgrootte.

De standaardmaat is de liter. Het symbool voor liter is l of L. Naast de liter, kennen we ook de kubieke meter (m3) als standaardmaat.

Oefenen: inhoudseenheden (1)

 

Inhoudseenheden

De inhoud van een voorwerp of object wordt uitgedrukt in een inhoudseenheid. Bijvoorbeeld een fles frisdrank heeft een inhoud van 1,5 liter.

In de figuur hieronder zijn de inhoudseenheden op de trap van boven naar beneden van groot-naar-klein geplaatst. De liter (l) is de standaardmaat. De andere eenheden zijn daarvan afgeleid door er een voorvoegsel voor te plaatsen.

 

Figuur 1: inhoudsmaten

inhouds-eenheden

 

De stapgrootte tussen de eenheden van inhoud op de trap is een factor 10.

Elke stap van groot-naar-klein is keer 10 en van klein-naar-groot is delen door 10.

Zo is 2 l gelijk aan 2000 ml, want 2 x 10 x 10 x 10 = 2000 (3 stappen).

Onthoud dat 1 l (liter) gelijk is aan 1 dm3 (kubieke decimeter) en dat 1 ml (milliliter) gelijk is aan 1 cm3 (kubieke centimeter). Steeds vaker wordt de hoofdletter L gebruikt als aanduiding voor de liter.

In het volgende hoofdstuk leer je over de kubieke meter als standaardmaat voor de inhoud.

 

Schema

De inhoudseenheden zijn als volgt te rangschikken, de stapgrootte is een factor 10:

 

Schema 1: inhoudsmaten

Onthoud:

 Van groot-naar-klein is KEER 10

l -> dl -> cl -> ml

 

Van klein-naar-groot is DELEN door 10

ml -> cl -> dl -> l

 

Omrekentabel

De eenheden op de trap zijn hieronder terug te vinden in de tabel.

Ga deze na.

 

Tabel 1: waarde eenheden

Eenheden van inhoud

hl hectoliter 1 hl = 100 l
l liter (standaardmaat) 1 l = 10 dl = 100 cl = 1000 ml = 1 dm3
1 l = 1 L
dm3 = kubieke decimeter
dl deciliter 1 dl = 1/10 l = 0,1 l
cl centiliter 1 cl = 1/100 l = 0,01 l
ml milliliter 1 ml = 1/1000 l = 0,001 l = 1 cm3
1 ml = 1 cc (verouderd)
cm3 = kubieke centimeter

De standaardmaat voor de inhoud is (hier) de liter.

Vaak wordt de afkorting l van liter met een hoofdletter L geschreven. Bijvoorbeeld cL of mL.

Taalkundig is 'inhoudseenheid' correcter geschreven dan 'inhouds-eenheid'.

 

Verschil inhoud en volume

In de natuurkunde wordt onderscheid gemaakt tussen inhoud en volume. De inhoud is voor te stellen als de hoeveelheid die ergens in gaat. Het volume is de hoeveelheid ruimte (omvang) dat een voorwerp inneemt.

Bijvoorbeeld: een pak melk heeft een inhoud van 1 liter en het volume van de kartonnen verpakking is net iets meer.

Met een maatbeker (zie de afbeelding hiernaast) kun de inhoud bepalen.

 

Voorbeelden inhoudsmaten

In de supermarkt koop je een literpak yoghurt.

Op een flesje frisdrank staat een inhoud van 30 cl vermeld. Dat is 0,3 liter.

In een benzinetank van een auto gaat wel 50 liter.

 

 Hoe je eenheden juist omrekent, leer je door de oefeningen te maken.

 

Wel of niet correct

Het duiden van eenheden kan soms aanleiding geven tot verwarring.

Het volgende voorbeeld laat dat zien.

Vraag:

Er werd mij de vraag gesteld of in een winkel een koffiekopje met een opschrift van 21 cl wel correct is aangegeven.

Antwoord:

- De centi staat voor éénhonderdste deel van. In dit geval van een liter.

- Let op! 21 cl is niet gelijk aan 21 cc. Zie tabel 1.

- 21 cl = 0,21 liter = 210 ml.

- Er gaan ongeveer 5 kopjes koffie in een liter.

- Dus de aanduiding in de winkel is correct aangegeven.

 

© 2012 - 2024 MijnRekensite.nl