Gt-E1 | 5.1 E-toets getallen

Opgave: 1 van 2

getallenlijn
pijl
De afstand is steeds 2 tussen de streepjes op de getallenlijn.
Welk getal staat bij de pijl?
A 62 C 60
B 64 D 58
Niv: N | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 2 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Theorie: op een getallenlijn zijn de getallen gerangschikt van klein naar groot.