Gt-E1 | 3.2 E-toets getallen

Opgave: 1 van 2

Er worden exact 43 919 bezoekers op het popfestival geteld.
In de plaatselijke krant is het aantal bezoekers op duizendtallen afgerond.
Welk getal staat in de krant?
A 43920 C 44000
B 43900 D 40000
Niv: B | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 2 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Theorie: bij het afronden kijk je naar het (de) laatste cijfer(s).