Gt-E1 | 3.1 E-toets getallen

Opgave: 1 van 2

Voetbalvereniging "De Aftrap" telt precies 854 leden.
In het clublad is het ledenaantal op honderdtallen afgerond.
Welk getal is vermeld?
A 854 C 900
B 850 D 1000
Niv: N | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 2 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Theorie: bij het afronden kijk je naar het (de) laatste cijfer(s).