Gt-E1 | 1.2 E-toets getallen

Opgave: 1 van 2

Het kommagetal 2,973 heeft vier cijfers. Hoeveel is het cijfer 9 (2e van links) waard?
A 0,009 C 0,9
B 0,09 D 9
Niv: B | Goed: 0 | Fout: 0 | Score: 0 % | Totaal: 0 %

Opdracht: Maak 2 opgaven.

Sterren: Waardering: 0 van de 5

Theorie: een getal is opgebouwd uit cijfers die elk een eigen waarde hebben.